ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.6.11

Let it flow - když nám mozek nad mapou "zamrzne"


Nemohu si pomoci, na jeden odstavec z článku, na který odkazuje moje minulá zpráva, vás přece jen musím upozornit. A nejlépe rovnou citátem z článku na portálu GEEKPRENEUR:
"When you use a mind map to record research notes or to write an article or document, you give yourself an unstructured canvas that can be intimidating. If you get stuck, try collapsing portions of your mind map to look at the big picture (high-level view), not the details. Maybe the flow of your document or article’s sections is not quite right, but you will not notice if you’re only looking at the details.  Let your mind map nodes flow and develop naturally. You can always alter hierarchy after you’ve noted everything you feel is necessary. Your final document does not need to include everything that you have in your mind map. The map is only a guideline towards your completed writing."
Myslím, že se žádný z nás, při práci nad myšlenkovou mapou, nevyhne situaci, kdy mu mozek tak říkajíc "zamrzne" a kdy je dobrá rada drahá. Ta je obsahem citovaného odstavce z textu na TÉTO adrese ( uvedené v minulé zprávě v tomto weblogu ).