ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.6.11

Knowledge Mapping – přehled - odkaz na zdroj

Několik let byl mým koníčkem management znalostí ( knowledge management ). Právě v souvilosti s tímto oborem jsem se před deseti  léty také dostal k tématu myšlenkových map, k němuž se letos vracím.
Považuji za důležité zdůraznit souvislost mezi poznáním základů toho, čemu se ve světě říká “knowledge mapping” ( mapování znalostí ) a efektivné praktickou tvorbou myšlenkových map.  Někdo možná namítne, že mapa znalostí a myšlenková mapa nemusí být totéž, pro to chci touto zprávou sdělit, to není to nepodstatnější.
Myšlenková mapa by nikdy neměla být cílem ale cenným nástrojem k dosažení  cíle, který jsme si vytyčili a který je také v centru myšlenkové mapy zvýrazněn.

Na webu jsem našem pozoruhodnou prezentaci  autorky  Prof Elaine Ferneley. Doporučuji  si ji podrobně prohlédnout a popřemýšlet o jejím obsahu.  Tématu tohoto mého weblogu se bezprostředně týká několik slajdů věnovaných přímo mind mappingu. Uvádím jeich názvy na prvním místě, ale současně zdůrazňuji, že to nejcennější v prezentaci je přehled v šiším oboru mapování znalostí ( knowledge mapping ).


Takže zde je napřed přehled slajdů k tématu myšlenkových map:
Mind Mapping – For Brainstorming, Knowledge Elicitation and Knowledge Mapping
- Mind Mapping is a technique developed by Tony Buzan to help individuals organise, generate and learn ideas and information
- Pictorial representation – detail and overview together
- Consider spatial relationships and anticipate consequences
- Supported by visual processing – improved recall, aids understanding
- Explicit representation acts as a creativity trigger
- Hand Drawn Mind Map
- Why Mind Map Software – the Pro’s and Con’s

A zde je přehled slajdů, charakterizující obsah a přístup auorky ke knowledge mappingu:
Seven Strategic Levers [Skyrme, 2002]

Customer Knowledge - the most vital knowledge in most organizations
Knowledge in Processes - applying the best know-how while performing core tasks
Knowledge in Products (and Services) - smarter solutions, customized to users' needs
Knowledge in People - nurturing and harnessing brainpower, your most precious asset Organizational Memory - drawing on lessons from the past or elsewhere in the organization Knowledge in Relationships - deep personal knowledge that underpins successful collaboration Knowledge Assets - measuring and managing your intellectual capital.
Practices - Processes
What is Knowledge Mapping
Key Principles of Knowledge Mapping
Recognise knowledge comes in a variety of forms:
Locate knowledge in processes, people, relationships, documents; suppliers, customers etc.
Be aware of organisational hierarchies, cultural issues, reward mechanisms, sharing & value, legal processes & protections (patents, NDAs, MoUs etc.)
What is a Knowledge Map; Why Use One ?
Improves decision making, problem solving and customer response time by providing access to information;
Provides an inventory of intellectual and intangible assets;
Active Knowledge Elicitation Techniques
Formal and informal interviews: Verbal Protocol Analysis:Narratives, Scenarios, Storytelling Questionnaires: How & Where Should I be Looking? Focus Groups Wants & Needs Analysis: Observation: Network transactions: Helpdesks and CRM systems:
What do I do with the information?
Compile: Identify:Explore reuse opportunities:
Some Specific Examples
Spreadsheets – great and simple to use, disseminate and for all to understand
Cause and effect models
Simple Spreadsheets
Explicit model of who has what knowledge
Value of various knowledge items can be weighted
Useful as brainstorming tools

Prezentaci si můžete stáhnout na adrese: 
http://tinyurl.com/6ykflt5