ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.6.11

How To Read A Mind Map - Jak číst myšlenkovou mapu

Některé myšlenkové mapy jsou velmi členité. Není jednoduché se v nich na první pohled orientovat. Snaha autorů o větší názornost zobrazení, vede autory k doplnění popisu větví řadou obrázků a dalších ilustraci. Ne každému právě tato vstřícnost autorů pomáhá. Na portálu:
http://www.mind-mapping.co.uk/read-mind-map.htm
jsem našel doporučení jak číst MM a to v několika stručných bodech. Cituji z originálu:

1. Start in the centre - that is the FOCUS of the Mind Map.
2. Words/Images closest to the central image show the MAIN THEMES of the Mind Map. This is the start of the radiant hierarchical structure.
3. Select one main theme and read out from the centre along the branch. This provides greater levels of associated detail. 
4. Proceed around the Mind Map, either in the order of your choice or as suggested by the author.
5. Notice links between the branches.
Zdůraznit bych chtěl zejména poslední bod! Není mnoho map, které by obsahovaly křížové vazby mezi větvemi MM, Pokud tam jsou, využijte je! Vždyť při charakteristice MM bývá zvláště zdůrazňován přínos pro asociativní myšlení - prosté větvení mapy v mnoha případech proto nemusí stačit!