ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.6.11

How I use a mind map to build stories

Zajímavý článek ( 22.7.2010) spisovatele Paulo Donovana Campose, obsahující osobní zkušenosti s využitím MM při psaní, doplněné o konkrétní doporučení. Autor uvádí text srovnáním klasické varianty tvorby struktury spisovatelského záměru s variantou využití myšlenkové mapy. 
Cituji z úvodu:
"In my experience, outlining stories can be a big help, but writing an outline often frustrates my efforts to develop a story from scratch. They’re too linear for my associative thought process, end up full of gaps and feel less natural than a mind map.Since a mind map is not linear, blank spaces are not only forgivable, they become compelling reasons to think more about the story you’re developing. Here’s a guide to how a mind map can be used as a composition tool."
Celý článek najdete na adrese:
http://writeforyourlife.net/mind-maps-stories