ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.6.11

Focus IN/OUT in mind mapping software

Při tvorbě rozsáhlých a členitých myšlenkových map, se může stát vítaným pomocníkem software, obsahující funkci, umožňující soustředit pozornost na vybranou část mapy. Podle potřeby je tak možno vidět mapu vcelku, nebo jednu větev, na které se právě pracuje. Na webu jsem našel text, nazvaný:
"How to “focus in” to develop better mind maps".
Publikován byl před rokem, t.j. v červnu 2010 a jeho autorem je známá osobnost z oblasti MM Chuck Frey. Na svém portálu nabízí registrovaným účastníkům (*) zajímavé video, v kterém prezentuje funkci "focus IN/OUT" v šesti programů:
- Inspiration 9
- MindManager 8
- XMind
- MindView 3 Business Edition
- MindGenius 3
V- isual Mind 10
Chuck Frey uvádí své video slovy:
"One of my favorite features of modern mind mapping software is the ability to “focus in” on one branch of your mind map, which causes the rest of it to disappear from view and enables you to focus on fully developing that topic and its subtopics. Once you’re done building it out, you can easily “focus out” and view your entire mind map once again.".
Video najdete na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/focus-in-video/
Moji ukázku z prostředí MindView, formou slideshow, najdete na TÉTO adrese.
(-) Poznámka: registrace na zkoušku vás přijde na 1 USD. Pak následuje běžná měsíční sazba).