ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.6.11

Developing your Knowledge Mapping Skills using Compendium

Když už jsem se rozhodl přiblížit náročnější texty s širším záběrem, než jsou jednoduché, dobře známé  aplikace myšlenkových map, považuji za užitečné upozornit na zajímavá zdroj na portálu Open Learnd LabSpace. Je zaměřen na rozvíjení a vývoj moderních přístupů k mapování znalostí ( knowledge mapping skill ).
Cituji úvod k první části:
"Introduction
This unit is designed to take you on a journey to extend and develop your Knowledge Mapping skills. You may have completed the Compendium QuickStart guide, downloaded the software or simply come to this unit as a starting point in discovering what Knowledge Mapping or Compendium can offer you in your studies or work. Whatever the reason this unit will help you feel more confident about using Compendium and provide you with the opportunity of exploring the many features of the software that enable the creation of a variety of different visual knowledge maps."
Compendium software allows you to manage the connections between information and ideas
.
Beta verze programu Compendium je ke stažení na adrese:
http://compendium.open.ac.uk/institute/download/download.htm "
Learning Outcomes
After studying this Unit you should be able to:
- Understand how the Compendium software works
- Create visual knowledge maps that help analyse problems
- Search the software to retrieve information
- Bring material from other applications into your Knowledge maps Publish and share your Compendium maps".
Seriál začíná stránce:
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=349661
pokračuje podle odkazů uváděných na konci jednotlivých částí. 
Tématu mind map se konkrétně týká část:
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=349957
Kromě tématu mind mapping se seriál věnuje i 
- concept maps - argument maps - web maps - dialogue maps - resouce maps - Learning pathway maps a k tomu ještě přidává stručný výklad dalších témat
- collaborative modeling - conflikt resolution - Literature analysis - Business process analysis
Pro získání širšího přehledu jde o užitečný zdroj.