ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.6.11

Converting MM to UC Diagram

Z článku Kenji Hiranabe z firmy Change Vision Inc. ( viz předchozí zprávy ), jsem vybral několik slajdů. Seřazené do slideshow prezentují workflow konverze myšlenkové mapy do modelu UseCase v programu ASTAH Professional.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/mm-uc/