ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.6.11

Co postrádám

Nejen pro prohlížení myšlenkové mapy, ale i pro její tvorbu je velmi důležitá navigace v mapě. V jiném místě tohoto weblogu se věnuji funkci FOCUS, umožňující ( společně s adlšími funkcemi ) umístění určité myšlenky/aktivity/branch/topic do středu okna a vícě či méně omezit zobrazení vazeb, které se této nové centrální aktivity netýkají.
Většina vybavenějších sw produktů tuto funkci nabízí. Co mi však u většiny chybí, je rovnocenné nakládáním - především zobrazení, s vazbami uvnitř větvě a mezi větvemi. Výjímkou je snad pouze Personal Brain, ( slideshow je v jiném místě tohoto weblogu), který tento požadavek plní na 100 %. Je pravda, že díky Tony Buzanovu zrůrazňování paprskovitého myšlení, většina map, s kterými se na webu setkáváme, nemá žádné t. zv. cross-branch vazby - což mne mrzí, jelikož podle mé zkušenosti, asociace se generují ve stejné, ne-li větší míře, díky těmto,často opomíjeným, vazbám. Možná si řeknete, že je třeba respektovat T. Buzanovu definici myšlenkové mapy a odlišovat je od jiných, na př. "content Map" nebo "Concept Map". Podle mého názoru se myšlenkové mapy za poslední léta začaly používat i v netradičních oblastech, kde nároky na zobrazení tak jako tak překračují zvyklosti klasické T. Buzanovy myšlenkové mapy.
V některé další úvaze se budu věnovat svým dojmům z map, které jsou plné obrázků a náčrtů, čili otázce vztahu přehlednosti a inspirativnosti myšlenkové mapy.