ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.6.11

astah professional - features - specifikace funkcí

astah professional - označovaný jako Software Design Tool - je velmi bohatý na nerůznější funkce. Jelikož je jejich seznam spojen hypertextovými odkazy na jejich bližší vysvětlení, rozhodl jsem se vytvořit pro specifikaci funkcí programu astah professional, samostatnou stránku. Usnadňuje to prohlížení popisu funkcí. Stránku najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/astah-features1.htm