ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.6.11

10 předností softwarové podpory oproti ruční tvorbě myšlenkových map

10 advantages of mind mapping software vs. hand-drawn maps.
Článek Chucka Freye je sice 3 roky starý, ale v podstatě platí stejně, snad s tím, že s vývojem softwaru se přednosti softwarové podpory ještě výrazněji projevují, Jde zejména o přínos v nových oblastech aplikace myšlenkových map. Přesto zústavá řada oblastí užití a řada situací, kdy je ruční tvorba přirozenější nebo nezbytností. Celý článek najdete ( v angličtině )
na portálu "mindmappingsoftwareblog.com", 
konkrétně na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/software-vs-hand-drawn-maps/