ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.6.11

Napište knihu s pomocí myšlenkových map

Zdroj: Michal Černý, Tvorba myšlenkových map, 20.6.2011
Cituji anotaci článku, jak je uvedena na severu "Myšlenkove-mapy":
"Myšlenkové mapy lze používat v řadě oblastí a jednou z nich může být i tvorba literárních děl. V následujícím článku si ukážeme, jakým způsobem je možné myšlenkové mapy použít pro napsání knihy nebo divadelní hry."
Autor nabízí dva přístupy:
- sledujeme příběh
- sledujeme postavy
Na závěr se krátce věnuje využití počítače v oblasti psaní knih:
"Vzhledem k tomu, že téměř nikdy dopředu nevíte, jak bude kniha vypadat, co postavy budou dělat nebo kolik jich v knize bude, je velmi praktické pro tvorbu myšlenkových map používat počítač, který nabízí snadnou editaci a doplňování jednotlivých položek."
Celý text příspěvku Michala Černého najdete na TÉTO adrese.

29.6.11

NOVAMIND 5 - ukázka prostředí a funkcí programu - slideshow


Dnes jsem nainstaloval plnou verzi programu NOVAMIND 5 Platinum. Právě v den, kdy byla ohlášena významná aktualizace programu, která přináší další zproduktivnění a zkvalitnění práce s tímto programem. Program je nabízen ve třech verzích, verze Platinum je nejvyšší. Oproti verzi Pro nabízí verze Platinum výrazné rozšíření možností směrem k moderní prezentaci myšlenkové mapy a směrem k podpoře projektového managementu. 
Prezentaci programu NOVAMIND jsem rozdělil do 3 částí:
1. část: Prezentace prostředí a funkcí programu
2. část: Nové možnosti modulu PRESENTER 
3. část: Použití NOVAMIND v projektovém managementu.Doporučuji si prohlédnout modernizované webové stránky www.novamind.com.
Slideshow-review 1. část najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/MM/novamind/
Google Translator: http://translate.google.com

28.6.11

MindMapper joined the project

K projektu monitoringu vývoje v oblasti tvorby a užití myšlenkových map se přidala další firma s produktem MindMapper. Na dále uvedené adrese je vystavena detailní slideshow, sestavená ze screenshotů pořízených při prvním seznámení s produktem. Posláním slideshow je prezentovat prostředí a funkce produktu. 
Vše podstatné je uvedeno na serii slajdů na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mm/mindmapper/
nebo na webu firmy MindMapper? www.mindmapper.com.
---
The project for monitoring developments in the area of creation and usage of mind maps is joined by another company with the product  MINDMAPPER. On the folloving address you can see the detailed slideshow of the MINDMAPPER, I put together of screenshots taken during the familiarization with the product. The mission of this screenshow will be to present the environment and functions of the application:
http://www.akamonitor.cz/MM/mindmapper/

Co postrádám

Nejen pro prohlížení myšlenkové mapy, ale i pro její tvorbu je velmi důležitá navigace v mapě. V jiném místě tohoto weblogu se věnuji funkci FOCUS, umožňující ( společně s adlšími funkcemi ) umístění určité myšlenky/aktivity/branch/topic do středu okna a vícě či méně omezit zobrazení vazeb, které se této nové centrální aktivity netýkají.
Většina vybavenějších sw produktů tuto funkci nabízí. Co mi však u většiny chybí, je rovnocenné nakládáním - především zobrazení, s vazbami uvnitř větvě a mezi větvemi. Výjímkou je snad pouze Personal Brain, ( slideshow je v jiném místě tohoto weblogu), který tento požadavek plní na 100 %. Je pravda, že díky Tony Buzanovu zrůrazňování paprskovitého myšlení, většina map, s kterými se na webu setkáváme, nemá žádné t. zv. cross-branch vazby - což mne mrzí, jelikož podle mé zkušenosti, asociace se generují ve stejné, ne-li větší míře, díky těmto,často opomíjeným, vazbám. Možná si řeknete, že je třeba respektovat T. Buzanovu definici myšlenkové mapy a odlišovat je od jiných, na př. "content Map" nebo "Concept Map". Podle mého názoru se myšlenkové mapy za poslední léta začaly používat i v netradičních oblastech, kde nároky na zobrazení tak jako tak překračují zvyklosti klasické T. Buzanovy myšlenkové mapy.
V některé další úvaze se budu věnovat svým dojmům z map, které jsou plné obrázků a náčrtů, čili otázce vztahu přehlednosti a inspirativnosti myšlenkové mapy.

MINDOMO - on-line aplikace s desktop klientem

K projektu monitoringu vývoje v oblasti tvorby a užití myšlenkových map se přidala další firma. Na dále uvedené adrese si lze prohlédnout detailní slideshow, kterou jsem sestavil ze screenshotů pořízených při prvním seznámení s produktem. Posláním slideshow je prezentovat prostředí a funkce produktu.
Vše podstatné je uvedeno na serii slajdů na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mm/mindomo/
nebo na webu firmy Mindomo? www.mindomo.com.
---
The project for monitoring developments in the area of creation and usage of mind maps is joined by another company - MINDOMO. On the folloving address you can see detailed slideshow of the MINDOMO, I put together of screenshots taken during the first familiarization with the product. The mission of this screenshow is to to present the environment and functions of the application:
http://www.akamonitor.cz/MM/mindomo/

27.6.11

Tvorba myšlenkových map pomocí MS Visio

Creating a Mind Map with Microsoft Office Visio
V tomto weblogu jsem již uvedl krátkou slideshow, prezentující prostředí a funkce MS VISIO při tvorbě myšlsnkových map. V této zprávě uvádím odkaz na textovou charaktersitiku uplatnění produktu MS VISIO při tvorbě myšlenkových map.
Článek s řadou ilustrací najdete na TÉTO adrese.

25.6.11

7 způsobů jak využít myšlenkové mapy v businessu

Na dále uvedené adrese je text Tony Buzana z 18. června 2010, publikovaný pod názvem:
7 Ways to Use Mind Maps in Business   
Cituji úvodní odstavec a nadpisy odstavců.
"By integrating Mind Maps and the iMindMap software into your business you can streamline your working process, save time, wave goodbye to information overload and boost your productivity. Read on to find out how.
- present
- plan
- consolidate
- project manage
- problem solving
- collaborate
- see the bigger picture.
Celý text najdete na TÉTO adrese.

24.6.11

Mind mapping v rozhodovacím procesu

Pod zvláštím názvem: "Mind Mapping makes Decision Making seem like Flying Kites" publikoval portál ezinearticles.com článek, jehož autorem je Vi Mariaraj.
Z obsáhlého článku cituji dva odstavce:
"Decision Making is an important element of our life. We are called upon to make decisions at every level of our activity - whether it is something as simple and mundane as choosing the right dress for a party or the more critical as venturing into a new business. Invariably, major decisions bear deep consequences and therefore needs great care."
"A simple tool that will help you in analyzing different aspects of a decision is Mind Mapping. Since Mind Maps is based on non-linear method of using only key words and phrases, instead of the conventional linear method of long sentences of text, it is an easy way to capture the flow of your thoughts on an issue or problem under question. We will be able to give our full attention to the issue or problem at hand, and think through the process in depth."
Celý článek najdete na TÉTO adrese.
(http://ezinearticles.com/?Mind-Mapping-makes-Decision-Making-seem-like-Flying-Kites&id=105012)

23.6.11

Myšlenkové mapy v kvalitativním výzkumu

Title: Mind mapping in qualitative research
Subtitle: How mind mapping compares with traditional analysis in qualitative research.
Cituji jednu z hlavních myšlenek článku:
"Qualitative research is a subjective process so it is crucial that the process followed by 
researchers can be described for others to follow and learn from (Cormac, 2000; Parahoo, 1997). However, mind mapping may reduce the availability of the “audit trail” in qualitative research, not only because of the subjective nature of the data, but also of the methodology."
O co v článku jde?

- Comparing mind mapping with traditional qualitative research
- How mind mapping works
- Benefits of mind mapping and implications for future research
Celý článek najdete na TÉTO adrese.

New name of this weblog

I would like to support visitors of my weblog with interesting and usefull information from the theory, methodology and mainly from mind mapping practis. I am sure, that the new name of this weblop will  be more responsive to the content of the weblog.

22.6.11

Změna názvu weblogu

Obsah weblogu se postupně vyvíjí od těch nejjednodušších otázek mind mappingu k náročnějším tématům. Recenze a ukázky tvorby myšlenkových map budou i nadále významnou součástí obsahu weblogu. Současně  budou přibývat komentované odkazy na webové zdroje s náročnějším teoreticko-metodickým obsahem, charakterizující místo myšlenkových map v managementu znalostí a v dalších odborných disciplinách. Proto jsem se rozhodl změnit původní název weblogu z "Mind Map AKA" na současný název "Advanced Mind Mapping". Webová adresa zůstává beze změny.
Při této příležitosti bych chtěl upozornit na následující skutečnosti:
- v levém sloupci najdete odkaz na archiv, členěný podle kalendářních měsíců,
- tamtéž se nachází malá oranžová ikonka s nápisem RSS, která slouží i zobrazení adresy pro RSS čtečky,
- v
zhledem k rostoucímu počtu zpráv, se stává hledání scrolováním málo produktivním. Proto je vyhledávání uvnitř weblogu usnadněno interním vyhledávačem. V horní části hlavičky weblogu najdete vstupní pole interního vyhledávače a spouštěcí tlačítko vyhledávání.. 

How I use a mind map to build stories

Zajímavý článek ( 22.7.2010) spisovatele Paulo Donovana Campose, obsahující osobní zkušenosti s využitím MM při psaní, doplněné o konkrétní doporučení. Autor uvádí text srovnáním klasické varianty tvorby struktury spisovatelského záměru s variantou využití myšlenkové mapy. 
Cituji z úvodu:
"In my experience, outlining stories can be a big help, but writing an outline often frustrates my efforts to develop a story from scratch. They’re too linear for my associative thought process, end up full of gaps and feel less natural than a mind map.Since a mind map is not linear, blank spaces are not only forgivable, they become compelling reasons to think more about the story you’re developing. Here’s a guide to how a mind map can be used as a composition tool."
Celý článek najdete na adrese:
http://writeforyourlife.net/mind-maps-stories

V čemu lze využít desktopové aplikace mind-mapping softwaru

Součástí článku, o kterém se zmiňuji v předchozí zprávě, je i přehled aplikačních možnosti současného moderního softwaru určeného pro tvorbu myšlenkových map. Cituji ještě jeden odstavec:
You can use desktop programs in the following way:
- Visual bookmark manager
- Managing files
- Capturing expertise and special Interests
- Research and analysis
- Event planning
- Brainstorming and mind mapping
- Innovation and strategic planning
- Capturing and presenting your vision
- Recording people networks
- Web site planning and site navigation
Přehled naznačuje značnou šíři aplikačních možností MM softwaru. Několik zpráv tohoto weblogu se věnuje prostředí a funkcím vybraných variant desktopového a on-line softwaru specializovaného na podporu tvorby myšlenkových map pro různé účely. Je to rychlý vývoj softwaru, vysoká frekvence aktualizace programů, obsahujících především možnosti komunikace s externími programy, který přináší další a další oblasti využití myšlenkových map.

Výběr webové aplikace - 6 významných otázek

Před rozhodnutím o výběru on-line aplikace pro mind mapping by si měl uživatel odpovědět na následujících 6 otázek
- jsou/budou moje mapy privátní?
- mají být soubory dostupné?
- je možná spolupráce on-line?
- existuje možnost restrukturalizace mapy?
- je program "usef-friendy" - uživatelsky přivětivý?
- mohou být mapy exportovány?
Toto doporučení najdete rozvedené v článku ( ENG ) s názvem: "Selecting a web-based mind map program". Autorkou článku je Mary Jaksch a publikován byl na portálu "write to done" na této adrese:
http://writetodone.com/2008/12/01/how-to-use-a-genius-tool-for-writers-mind-maps/

Myšlenkové mapy v managementu znalostí

Using Mind Maps for Knowledge Management.
Spojení myšlenkových map s managementem znalostí je přirozené z mnoha důvodů. O tom, jak může mind mapping pomoci při zvládání neustále rostoucího toku informací a při jeho uspůsobení potřebám rozhodování, pojednává zajímavý článek na portálu novamind.com.
(Autor článku na portálu není uveden, zřejmě jde přímo o správce portálu.)
Dovoluji si citovat fragmenty nejzajímavějších částí článku:
"In these days of information overload, the compact way of representing ideas that is embodied in Mind Mapping is essential. You can summarize a huge amount of information in a very compact space. ... As you gather the data, you can put it into a Mind Map as keywords and short phrases representing each topic and subtopic. As you do so, you are naturally deleting, distorting and filtering the data to become information and to match with the knowledge and information you already have. This helps deal with data and information overload. As you arrange the Mind Map, you are starting to group the information so that the linkages between the ideas convey meaning. The organization is exactly the same as when information is organized in your brain. .... As you graft the topics and use the colors and topic shapes and images to indicate the commonality of ideas, you are building the understanding of the patterns within the information, and generalizing back to the root topics. ... So you are automatically turning the data into information and the information into knowledge as you create and refine your Mind Maps. This knowledge consists not only of the keywords on the topics, but also the colors, positioning and connections the topics have, as well as the images, boundaries, task information, priorities, topic notes, attached files, and all your hyperlinks to other documents, web pages and resources. They all go to make up the sum of the knowledge contained in the Mind Map. The compactness and richness of this visual representation of the knowledge makes Mind Maps excellent knowledge management tools, so that when you (or somebody else) need the information, it is right there in an easily understood format, and with all the richness of the information and data behind it. ... Using Mind Maps in this way ensures that you can manage the volume of data, process it efficiently into information and package it up into knowledge without getting overloaded. ... To my knowledge, there is no other tool better suited to this process of creating and maintaining close to optimal performance than through Mind Mapping."
Celý článek, včetně 4 užitečných diagramů, můžete najít na adrese:
http://www.novamind.com/mind-mapping/knowledge-management/
Článek opravdu stojí za přečtení.

21.6.11

Developing your Knowledge Mapping Skills using Compendium

Když už jsem se rozhodl přiblížit náročnější texty s širším záběrem, než jsou jednoduché, dobře známé  aplikace myšlenkových map, považuji za užitečné upozornit na zajímavá zdroj na portálu Open Learnd LabSpace. Je zaměřen na rozvíjení a vývoj moderních přístupů k mapování znalostí ( knowledge mapping skill ).
Cituji úvod k první části:
"Introduction
This unit is designed to take you on a journey to extend and develop your Knowledge Mapping skills. You may have completed the Compendium QuickStart guide, downloaded the software or simply come to this unit as a starting point in discovering what Knowledge Mapping or Compendium can offer you in your studies or work. Whatever the reason this unit will help you feel more confident about using Compendium and provide you with the opportunity of exploring the many features of the software that enable the creation of a variety of different visual knowledge maps."
Compendium software allows you to manage the connections between information and ideas
.
Beta verze programu Compendium je ke stažení na adrese:
http://compendium.open.ac.uk/institute/download/download.htm "
Learning Outcomes
After studying this Unit you should be able to:
- Understand how the Compendium software works
- Create visual knowledge maps that help analyse problems
- Search the software to retrieve information
- Bring material from other applications into your Knowledge maps Publish and share your Compendium maps".
Seriál začíná stránce:
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=349661
pokračuje podle odkazů uváděných na konci jednotlivých částí. 
Tématu mind map se konkrétně týká část:
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=349957
Kromě tématu mind mapping se seriál věnuje i 
- concept maps - argument maps - web maps - dialogue maps - resouce maps - Learning pathway maps a k tomu ještě přidává stručný výklad dalších témat
- collaborative modeling - conflikt resolution - Literature analysis - Business process analysis
Pro získání širšího přehledu jde o užitečný zdroj.

Využivání myšlenových map při zdokonalování vyhledávacích aplikací

Enhancing Search Applications by Utilizing Mind Maps
Mám tu něco pro náročné. Jde o krátkou studii, jejímiž autory jsou Joran Beel a Bela Gipp z univerzity v Magdeburgu. Svůj text uvádějí slovy:
"In this paper we present how sharing and utilizing mind maps could enhance search applications such as document search engines and recommender systems. In addition, we briefly present the first research results which indicate that mind maps can be used to determine document relatedness and therefore can enhance document recommender systems. We also discuss some challenges that information retrieval on mind maps will probably have to overcome." 
Osnova článku:
1. INTRODUCTION
2. MIND MAPPING OVERVIEW
2. MIND MAPPING OVERVIEW
3.1 Expert Search Systems
3.2 Search Query Recommender
3.3 (Academic) Search Engines
3.4 Document Recommender Systems
4. RESULTS & DISCUSSION
REFERENCES
Celý text ve formátu PDF si můžete zobrazit nebo stáhnout na adrese: http://tinyurl.com/636lmng
Původní zdroj: In Proceedings of the 21st ACM Conference on Hyptertext and Hypermedia (HT’10), pages 303–304, Toronto (CA), June 2010. ACM.

Knowledge Mapping – přehled - odkaz na zdroj

Několik let byl mým koníčkem management znalostí ( knowledge management ). Právě v souvilosti s tímto oborem jsem se před deseti  léty také dostal k tématu myšlenkových map, k němuž se letos vracím.
Považuji za důležité zdůraznit souvislost mezi poznáním základů toho, čemu se ve světě říká “knowledge mapping” ( mapování znalostí ) a efektivné praktickou tvorbou myšlenkových map.  Někdo možná namítne, že mapa znalostí a myšlenková mapa nemusí být totéž, pro to chci touto zprávou sdělit, to není to nepodstatnější.
Myšlenková mapa by nikdy neměla být cílem ale cenným nástrojem k dosažení  cíle, který jsme si vytyčili a který je také v centru myšlenkové mapy zvýrazněn.

Na webu jsem našem pozoruhodnou prezentaci  autorky  Prof Elaine Ferneley. Doporučuji  si ji podrobně prohlédnout a popřemýšlet o jejím obsahu.  Tématu tohoto mého weblogu se bezprostředně týká několik slajdů věnovaných přímo mind mappingu. Uvádím jeich názvy na prvním místě, ale současně zdůrazňuji, že to nejcennější v prezentaci je přehled v šiším oboru mapování znalostí ( knowledge mapping ).


Takže zde je napřed přehled slajdů k tématu myšlenkových map:
Mind Mapping – For Brainstorming, Knowledge Elicitation and Knowledge Mapping
- Mind Mapping is a technique developed by Tony Buzan to help individuals organise, generate and learn ideas and information
- Pictorial representation – detail and overview together
- Consider spatial relationships and anticipate consequences
- Supported by visual processing – improved recall, aids understanding
- Explicit representation acts as a creativity trigger
- Hand Drawn Mind Map
- Why Mind Map Software – the Pro’s and Con’s

A zde je přehled slajdů, charakterizující obsah a přístup auorky ke knowledge mappingu:
Seven Strategic Levers [Skyrme, 2002]

Customer Knowledge - the most vital knowledge in most organizations
Knowledge in Processes - applying the best know-how while performing core tasks
Knowledge in Products (and Services) - smarter solutions, customized to users' needs
Knowledge in People - nurturing and harnessing brainpower, your most precious asset Organizational Memory - drawing on lessons from the past or elsewhere in the organization Knowledge in Relationships - deep personal knowledge that underpins successful collaboration Knowledge Assets - measuring and managing your intellectual capital.
Practices - Processes
What is Knowledge Mapping
Key Principles of Knowledge Mapping
Recognise knowledge comes in a variety of forms:
Locate knowledge in processes, people, relationships, documents; suppliers, customers etc.
Be aware of organisational hierarchies, cultural issues, reward mechanisms, sharing & value, legal processes & protections (patents, NDAs, MoUs etc.)
What is a Knowledge Map; Why Use One ?
Improves decision making, problem solving and customer response time by providing access to information;
Provides an inventory of intellectual and intangible assets;
Active Knowledge Elicitation Techniques
Formal and informal interviews: Verbal Protocol Analysis:Narratives, Scenarios, Storytelling Questionnaires: How & Where Should I be Looking? Focus Groups Wants & Needs Analysis: Observation: Network transactions: Helpdesks and CRM systems:
What do I do with the information?
Compile: Identify:Explore reuse opportunities:
Some Specific Examples
Spreadsheets – great and simple to use, disseminate and for all to understand
Cause and effect models
Simple Spreadsheets
Explicit model of who has what knowledge
Value of various knowledge items can be weighted
Useful as brainstorming tools

Prezentaci si můžete stáhnout na adrese: 
http://tinyurl.com/6ykflt5

Myšlenková mapa - proces tvorby

Pokud vám nevadí příliš angličtina, určitě si prohlédněte  prezentaci ve formátu PowerPointu ( stačí k tomu PowerPoint Viewer ), která shrnuje hlavní principy tvorby myšlenkové mapy a nabízí několik příkladů. Museli byste to jinak sbírat sami po kousíčkách z několika knih. Prezentace se vám začne stahovat jakmile se dostanete na adresu:
http://amortech.wikispaces.com/file/view/DESIGN+PROCESS11.ppt

20.6.11

MS Visio 2010 a podpora tvorby myšlenkových map

Microsoft Visio 2010 je profesionální  univerzální nástroj  pro tvorbu diagramů. Není sice specializovaný na tvorbu myšlenkových map,  jako typické programy podporující mind mapping, obsahuje však celou řadu funkcí, které tvorbu myšlenkových map umožňují. Skutečnost, že jde  o program, patřící do širší rodiny Microsoft Office 2010 přináší celou řadu výhod, které efektivnost jeho uplatnění v této oblasti posilují.
Pro přiblížení části prostředí Visio 2010 a vybraných funkcí  programu, podporujících tvorbu myšlenkových map, jsem ze screenshotů sestavil slideshow, kterou si můžete prohlédnout na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/visio-mm/

Myšlenková mapa univerzálních lidských potřeb

A fascinating mind map of universal human needs
Na portálu "mindmappingsoftwareblog.com" byl 16.6.11 opublikován krátký článeček, uvádějící pozoruhodnou myšlenkovou mapu, orientovanou na komplex lidských potřeb.
Text najdete na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/universal-human-needs/
Samotnou mapu ve formátu PDF najdete v souboru na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/mmsb/wp-content/uploads/2011/06/universal-needs.pdf

Creating a Mind Map with Microsoft Office Visio

Méně známý - alespoň ve srovnání na př. s Wordem, Excelem, PowerPointem či s MS Projectem - produkt Microsoftu, orientovaný od samého počátku na profesionální tvorbu nejrůznějších diagramů, se ve verzi VISIO 2010 velmi změnil k lepšímu. Přizpůsobil se plně soudobým trendům v ICT. Přesto si myslím, že bude ještě dost dlouho trvat, než se dostane Visio do širšího povědomí. Škoda! Umí toho skutečně hodně. Možná je to kvůli poněkud vyšší ceně, než by očekával běžný uživatel, který má po ruce balík Office 2010, s jeho bohatou výbavou.
Rychlý rozvoj užití myšlenkových map šel ruku v ruce s vývojem specializovaného softwaru pro tvorbu a užití myšlenkových map. Myslím si, že Microsoft mohl tento nástup lépe zachytit ve svůj prospěch, ať již v rámci Visio, nebo třeba jeho menším bratrem, vytvořeným pro potřeby mind mappingu.
Nicmíně MS Visio 2010 tu je a o tom, jak lze Visio poměrně snadno využít pro tvorbu myšlenkových map si můžete přečíst ( v angličtině ) v textu, dostupném na následující adrese:    
http://www.microsoft.com/education/analyticalvisio.mspx

19.6.11

COMAPPING - mind-mapping software - review

Comapping je méně známý nástroj, podporující využití myšlenkových map ve výuce, vývoj a v businessu. Comapping je webová aplikace s možností dokoupení desktop verze. Představu o prostředí a funkcích programu získáte prohlédnutím slideshow-review, kterou jsem vystavil na adresehttp://www.akamonitor.cz/mm/comapping/

MindView 4 jako nástroj řízení projektů

Myšlenkové mapy nacházejí, zejména v souvislosti s vývojem MM softwaru, stále širší uplatnění. Jedním z nástrojů, spolupracujícím s programem MS Project, je program MindView ve verzi 4, produktu firmy MatchWare. Nahlédnutí do prostředí a funkcí MV4, využívaných v souvislost s řízením projektů, umožňuje slideshow, kterou jsem vystavil na adrese:  http://www.akamonitor.cz/MM/MV4project/

18.6.11

Paprskovité myšlení

Computer Press rozběhl nedávno samostatný portál pro téma myšlenkové mapy. Zaujal mne článek Lenky Čižkové, publikovaný 30.5.2011 na portálu "Myšlenkové mapy"  
Úvod k článku:
"V páté kapitole knihy Myšlenkové mapy Tony Buzan detailně popisuje, jak náš mozek pomocí paprskovitého myšlení zpracovává informace. Procvičte si brainstorming, díky němuž objevíte rozsáhlý potenciál své asociační „strojovny“."
Osnova článku:
- jak na to
- rozbor výsledků
- rozbor výsledků ve skupině
- obrovské možnosti vašeho asociačního ústrojí
- jsme neobyčejně jedineční
Celý článek najdete ( česky ) pod názvem "Paprskovité myšlení" na adrese
http://myslenkove-mapy.cz/

Let it flow - když nám mozek nad mapou "zamrzne"


Nemohu si pomoci, na jeden odstavec z článku, na který odkazuje moje minulá zpráva, vás přece jen musím upozornit. A nejlépe rovnou citátem z článku na portálu GEEKPRENEUR:
"When you use a mind map to record research notes or to write an article or document, you give yourself an unstructured canvas that can be intimidating. If you get stuck, try collapsing portions of your mind map to look at the big picture (high-level view), not the details. Maybe the flow of your document or article’s sections is not quite right, but you will not notice if you’re only looking at the details.  Let your mind map nodes flow and develop naturally. You can always alter hierarchy after you’ve noted everything you feel is necessary. Your final document does not need to include everything that you have in your mind map. The map is only a guideline towards your completed writing."
Myslím, že se žádný z nás, při práci nad myšlenkovou mapou, nevyhne situaci, kdy mu mozek tak říkajíc "zamrzne" a kdy je dobrá rada drahá. Ta je obsahem citovaného odstavce z textu na TÉTO adrese ( uvedené v minulé zprávě v tomto weblogu ). 

Možný přínos mind mappingu v oblasti výzkumu

Mind Mapping for Productive Research and Writing
( Posted by Raj on November 21st, 2008 )
Na dole uvedené adrese jsem našel text, věnovaný přínosu mind mappingu v oblasti výzkumu a publikování jeho výsledků.
Cituji z článku:
"To summarize the benefits, a mind map gives you powerful control over multiple document from a single place. E.g., a master map, which will give you a high level view of all your research and writing projects and files. You can then link a map node to either a document file or even to another mind map that contains even more details about that project. If you link nodes to document files, you can then quickly open those files in the associated text editor, word processor or web browser. Ditto for image file links. (Note that some high end mind mapping tools have native editors, word processors, spreadsheets and browsers embedded in the interface.)"
Celý článek ( v angličtině ) najdete na adrese:
http://www.geekpreneur.com/mind-mapping-for-productive-research-and-writing

Zkušenosti s Mind Mappingem na Warwick University

Ve snaze najít na webu zajímavé a užitečné poznatky, jsem se zatoulal na ThinkBuzan Blog. Obsahuje mnoho cenného, tentokrát mne zaujala publikovaná zkušenost pedagoga - školitele doktorandů - na Warwich University. Jde o následující aplikace mind mappingu.
Jde o použití MM:

- při formulaci souhrnu odpřednášené látky
- při hodnocení práce studentů. Pedagog sestaví na základě obsahu práce vlatní MM, kterou srovná s přístupem k zématu, zvoleným studentem.  
Cituji 2 odstavce z originálu článku:
"One of the ways Mind Mapping is incorporated is when he gets his students to summarise the key points of a topic they have just covered; drawing together their shared knowledge into one Mind Map."
"Paul also uses Mind Mapping to assess students’ work.  When given a dissertation by one of his students, he sat down, Mind Mapped the contents page and using this to compare with the actual content, he picked out what was missing from it in under thirty minutes – no mean feat!"
Celý článek najdete na stránce ThnikBuzan Blogu, na TÉTO adrese.

iMindMap5 - menu system and functions in action

Programu iMindMap5, z dílny ThinkBuzan,  jsem se v tomto weblogu věnoval již v několika příspěvcích. Pro dokreslení představy o systému MENU a o nabídce funkcí, jsem připravil slideshow, sestavenou z 90-ti slajdů. Mapou na pozadí obrazovky je mapa obsahu knihy Jiřího Plamínka Tajemství úspěchu, vydané v GRADĚ. Určitě by bylo vhodné ji v mnoha směrech obohatit, ale pro daný účel, kdy těžiště není v obsahu mapy, ale v prezentaci prostředí programu, snad bude vyhovovat. Bezpochyby to není poslední procházka po tomto programu, takže to, co v této slideshow chybí, bude doplněno v dalších zprávách. 
Slideshow najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/imindmap5/.

17.6.11

Oblasti uplatnění Mind Mapping - diskuse

Připravuji vlastní studii věnovanou oblastem a způsobům použití myšlenkových map. V přípravě jsem se věnoval i průzkumu společnosti MindJet, nabízející známý program MindManager. Proč o tom hovořím?
Překvapila mne jedna otázka z firemního průzkumu. Autoři průzkumu se ptají na to, v jaké oblasti hodlá respondent nástroj pro sw podporu myšlenkových map využívat a nabízejí na výběr následující varianty:
- brainstorming
- strategy
- process improvement
- projects
- Organisation
- Notetaking
- Presentation.
Myslím, že uvedená nabídka stojí za zamyšlení v souvislosti s aktuálním stavem využití myšlenkových map a jeho pravděpodobným vývojem v nejbližší době.
Více se této problematioce budu věnovat v avizované studii. Odkaz na studii najdete v tomto weblogu http://mind-map.akamonitor.cz a http://e7news.akamonitor.cz.  

Visual Mind 11 - export - PowerPoint

K rozšíření tvorby a užití myšlenkových map výrazně přispěla moderní softwarová podpora. Důležítá je schopnost komunikovat s dalšími aplikacemi, především s programy z balíku MS Office. Na dále uvedené adrese je vystaven soubor tajusp.ppt, obsahující export mapy do formátu pro program PowerPoint. K jeho zobrazení postačí bezplatný program PowerPoint Viewer. Jde o mapu zachycující strukturu obsahu knihy Jiřího Plamínka "Tajemství úspěchu", vydané v GRADĚ.
Soubor je ke stažení na adrese: www.akamonitor.cz/MM/tajusp.ppt

16.6.11

Visual Mind 11 Server - workflow

Mind Technologies nabízí kromě základního produktu Viusal Mind 11 ještě samostatný produkt Visual Mind 11 Server. Produkt umožňuje členům týmu sdílení obsahu vytvářeného ve VM11. 
Připravil jsem slideshow, prezentující workflow při využívání serverových funkcí programu VM11 ve spolupráci s VM11 serverem. Slideshow prezentuje:
- aktivování VM serveru 
- uložení mapy vytvořené na lokálním počítači, na server ( save as )
- otevření/stažení mapy ze serveru na lokální počítač (Open )
- vytváření nové mapy přímo na serveru (New map)
- vytvoření exe soubor s mapou a její prohlížení pomocí VM vieweru.
Mind Technologies charakterizují svůj produkt slovy:
"The Visual Mind Server is a separate application that enables multiple users of Visual Mind (Business Edition, Academic Edition or Basic Edition) to share Visual Mind content in real time. Any changes made to a server map will instantly be visible to other users that work on the map. This way, Visual Mind offers businesses and teams real-time collaboration and information sharing through the intuitive Visual Mind interface."
Slideshow s workflow je dostupná na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/vm11server/

14.6.11

Double your creativity with collaborative mind mapping

Zdvojnásobte svoji kreativitu společnou tvorbou myšlenkových map
Povedený článek, který je rozdělen do 3 částí:
- mind mapping alone
- mind mapping with others
- basics of mind mapping.
Užitečným vodítkem může být MM, na kterou autorka odkazuje:
Název: Mind mapping Guidelines, autor: Danny Stevens.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MindMapGuidlines.JPG 
Cituji z  textu:
"The benefits of collaboration include: bringing multiple perspectives; inspiring ideas in one another; increased energy; interconnectedness; and shared goals. One of the most energetic types of collaboration is mind mapping. As with mind mapping alone, it can be done on a whiteboard or flipchart or it can be done with software. The benefits of using software are increased exponentially when that software is web based."
"So the next time you need to tap into your creative power, invite a friend and double your creativity! Use mind mapping for planning, brain storming, studying, lesson planning, writing, presentations, event planning, strategic planing, or other things I haven’t yet discovered!"
Celý článek najdete na adrese:
http://azione-scopo.com/2011/01/25/double-your-creativity-with-collaborative-mind-mapping/

13.6.11

How To Get Started With Mind Mapping by Michael Tipper

Na webu je k volnému stažení eKniha ( ve formát PDF, v angličtině ), věnovaná úvodu do tvorby myšlenkových map. Rozsah eKnihy: 26 stran.  Autor Michael Tipper se ve výkladu omezil na ruční tvorbu map. Pro MM software odkazuje na portál Tony Buzana.
Podtitulek eKnihy je:
Your Introduction To The Worlds Most Powerfull Thinking Tool
Obsah eKnihy:
Introduction
Step 1 – Start in the middle of the page
Step 2 – Use blank paper
Step 3 – Start with a central image
Step 4 – Different branches for different headings
Step 5 – Add the detail on sub-branches
Step 6 – Central branches are larger
Step 7 – Use arrows to link related ideas 
Step 8 – Have continuous lines 
Step 9 – Use Key Words 
Step 10 – Use UPPER CASE lettering 
Practice Point 1 – Mind Map the News for practice 
Practice Point 2 – Mind Map your long hand notes first 
Practice Point 3 – Use coloured pens 
Practice Point 4 – Use little sketches
Knihu jsem ke stažení, nebo k prohlédnutí, vystavil na svém portálu na adrese:
www.akamonitor.cz/MM/Get_Started_with_MM.pdf

12.6.11

Mind mapping supports the implementation of PRINCE2 metodology

PRINCE2 je velmi rozšířená metodika projektového managementu. Na University of Exeter úspěšně aplikovali mind mapping v managementu projektu s využitím metodiky PRINCE2. V blogu na adrese:
http://blog.mindgenius.com/2011/02/university-change-team-share-how-they.html
je jejich zkušenost stručně popsána. Při tvorbě mapy byl využit program MindGenius ve verzi 3.
Cituji část textu:

"For the entire UK public sector, PRINCE2 is the mandated project management methodology and therefore the Change Team apply these principles to their projects. The use of MindGenius is actively encouraged throughout the process, from capturing the points raised at the project initiation brainstorming session to controlling the phases using the Gantt chart functionality introduced in MindGenius Version 3."
Program MindGenius bohužel nemám nainstalován, takže pro bližší informace o zkušenostech s tímto programem, se obracejte na výše uvedenou adresu. Uvedený blog se specializuje právě na tento program.

astah professional - features - specifikace funkcí

astah professional - označovaný jako Software Design Tool - je velmi bohatý na nerůznější funkce. Jelikož je jejich seznam spojen hypertextovými odkazy na jejich bližší vysvětlení, rozhodl jsem se vytvořit pro specifikaci funkcí programu astah professional, samostatnou stránku. Usnadňuje to prohlížení popisu funkcí. Stránku najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/astah-features1.htm

11.6.11

iMindMap5 - 3D view

Jednou ze zajímavých vlastností programu iMindMap ve verzi 5 je možnost pracovat v 3D view režimu. Jde o unikátní způsob prezentace MM. Mění mapu na 3D objekt, ke kterému lze přistupovat z různých úhlů, zoomovat se zaměřením na určité oblasti mapyVelmi snadná je v tomto režimu navigace. Nabízí se speciální ovládací panel, možnost používat klávesy s šipkami i myš.Předností je snadná možnost přístupu k určité větvi - změny zobrazení dle aktuální potřeby. Tento režim nabízí snadný přechod mezi provázanými mapami ( multimaps ). Možnost tvořit/editovat mapu v režimu 3D může přinášet rovněž určité výhody.
Videotutorial, přibližující iMindMap5 v režimu 3D je dostupný na adrese: 
http://www.thinkbuzan.com/us/support/tutorials/3d-view

Converting MM to UC Diagram

Z článku Kenji Hiranabe z firmy Change Vision Inc. ( viz předchozí zprávy ), jsem vybral několik slajdů. Seřazené do slideshow prezentují workflow konverze myšlenkové mapy do modelu UseCase v programu ASTAH Professional.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/mm-uc/

Exploring User Stories Through Mind mapping

Zkoumání uživatelských příběhů pomocí myšlenkových map
Kenji Hiranabe, Change Vision, Inc. - Slideshow je umístěna na servru Slideshare.net.Spustit si slideshow můžete na TÉTO adrese.

10 předností softwarové podpory oproti ruční tvorbě myšlenkových map

10 advantages of mind mapping software vs. hand-drawn maps.
Článek Chucka Freye je sice 3 roky starý, ale v podstatě platí stejně, snad s tím, že s vývojem softwaru se přednosti softwarové podpory ještě výrazněji projevují, Jde zejména o přínos v nových oblastech aplikace myšlenkových map. Přesto zústavá řada oblastí užití a řada situací, kdy je ruční tvorba přirozenější nebo nezbytností. Celý článek najdete ( v angličtině )
na portálu "mindmappingsoftwareblog.com", 
konkrétně na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/software-vs-hand-drawn-maps/

Astah professional - upoutávka - AKA MONITOR

Získal jsem roční licence na velmi zajímavý produkt ASTAH Professional, nabízený na portálu  www.change-vision.com. Pustil jsem se do jeho studia. Brzo opublikuji svoji slideshow-review. Vzhledem tomu, že jde o produkt s rozsáhlým souborem funkcí, z nichž některé jdou za hranice mind-mappingu, bude to chvíli trvat. Abyste měli čekání zpříjemněno, doporučuji následující zdroje:
- Stránka věnovaná produktu astah profesional: 
http://astah.change-vision.com/en/product/astah-professional.html
- stránka věnovaná krátké mu tutoriálu:
astah* tutorial - [1. Utilizing Mind Map in Software development activities]
http://astah.change-vision.com/en/files/tutorial1-mindmap-en.pdf
- Bohatou nabídku DEMO-Video najdete na adrese:
http://astah.change-vision.com/en/movie.html

- Příklad Konverze mind-mapy do USE CASE  formátu najdete na adrese:
http://astah.change-vision.com/en/movie.html#mindmap-to-usecase

9.6.11

Using mind maps in conjunction with UML

Pokud člověk zadá do Google search klíčové slovo „mind map“, dostane se většinou k dobře známým zdrojům.  Ve snaze o zpestření obsahu tohoto svého weblogu, jsem zkoušel jiná zadání. Velmi příjemně jsem byl překvapen, když mi Google – po zadání klíče „mind map modeling“ nabídl zdroj s velmi málo známým uplatněním MM. Musím dodat, že jsem 3 roky vyučoval na jedné pražské vysoké škole předmět Requrements management ( Řízení a správa softwarových požadavků ), pojatý jako důležitá fáze životního cyklu vývoje produktu. Google mi nabídl zdroj,  jehož obsah je přesně v průsečíku tří témat: myšlenkové mapy, správa požadavků a modelování.
Získávání a identifikace požadavků uživatelů -  Requirements gathering –představuje velkou výzvu, jelikož pro ní nejsou stanoveny žádné univerzální standardní procesy a vše je závislé na efektivních komunikačních přístupech. Autor článku nazvaného: Agile Modeling with Mind Map and UML, právě proto považuje Requirements  gathering za fázi vývoje softwaru, vhodnou pro uplatnění myšlenkové mapy. Vývojáři softwaru využívají pro modelování požadavků univerzální modelovací jazyk UML. Místo myšlenkové mapy v souvislosti s vývojem software, charakterizuje
Kenji Hiranabe graficky v grafu, kejož kopii jsem vystavil na TÉTO adrese.  Textový výklad uvádím citací z článku v originále (angličtině ):  

- „Requirements gathering or in an agile context, gathering user stories--is always a challenging phase in software development. There are no standard processes or notations defined, only the understanding that the primary factors that make this phase effective are communication and facilitation skills.“
- „
Kenji Hiranabe proposes using mind maps that focus on those primary factors when exploring user wishes. Then he takes this concept one step further and models the results with UML.“
- „Using mind maps in conjunction with UML means dividing requirements exploring into two modes: requirements gathering, which quickly captures and shares vague ideas and keywords at a high-level view; and requirements modeling with UML, in which you model domain objects and use cases from the keywords gathered in the first mode.“
- „Agile software development discovered that one of the key success factors of software development projects is communication among involved people. There are many ways for transporting and sharing information but neither formal documents nor casual conversations are adequate.
Nothing is quite as effective as just the right set of concise diagrams and graphs that capture the essence of the situation. In this context, mind maps and UML diagrams work quite well in each suitable area for capturing vague and unstructured user wishes, making them semistructured then structured to transport them through software development lifecycle.“
Zde je adresa článku
Kenji Hiranabe z něhož jsem citoval: ODKAZ