ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.5.11

Vítám Vás!

Od května 2002, kdy jsem publikoval svůj první článek věnovaný myšlenkovým mapám, viz:
http://www.akamonitor.cz/thebrain/
uběhlo 8 let a v oblasti se mnoho změnilo. Ruku v ruce s vývojem technologie se vyvíjely i metody práce s myšlenkovými mapami, umožňující bohatší aplikační možnosti. Na tuto skutečnost reaguji zřízením tohoto weblogu, v kterém budu formou komentovaných odkazů informovat o nových knihách, článcích v časopisech a na webu, o moderním a inovativním softwaru.
Z důvodu zamezení zneužití weblogu pro obsah, který s tématem nesouvisí, neumožňuji zobrazování odezvy přímo na stránce weblogu. Budu rád, pokud mi je odešlete e-mailem na adresu:
mind-map-aka@akamonitor.cz.
K dispozici jsou vám i stránky portálu, věnované přímo monitoringu obsahu časopisů a recenzím knih, stejně jako stránky obsahující recenze softwatových produktů:
http://5xnej.akamonitor.cz 
http.//newbooks.akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/product-reviews.htm.
------
The use of the term "Mind Maps" is claimed as a trademark by The Buzan Organisation, Ltd. in the United Kingdom and the United States.