ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.5.11

Uspořádaný přehled softwaru pro tvorbu MM

Přesně před rokem byl na portálu INFLOW.cz, na níže uvedené adrese, publikován přepracovaný a aktualizovaný text Terezy Matýsové, který primárně pochází z diplomové práce nazvané "Implementace nástrojů vizualizace informací jako součást kurzů informační gramotnosti". Je zaměřen na představení některých dostupných softwarů a online aplikací, které umožňují tvorbu mentálních map a často i některých dalších vizualizačních nástrojů. (citát z anotace)
Celý text, který stojí za pozornost, nadjete na adrese:
http://www.inflow.cz/software-pro-tvorbu-mentalnich-map