ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.5.11

Upoutávka na článek "Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?"

Myšlenkové mapy mají mnoho podob aplikací. Jednou z důležitých, je prezentace - myšlenky, produktu, projetu atd. Pro přípravu prezentace ve formátu myšlenkové mapy existuje řada specifických pravidel ( doporučení ). Řada z nich vychází z obecnějších zásad prezentace obsahu. Užitečným zdrojem informací o pravidlech prezentace je kniha GRADY "Obchodní a manažerská prezentace" od autorů Aleše Kubálka a Olgy Lošťákové. Na portálu BusinessInfo.cz byl publikován text s názvem "Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?", jehož obsah je z uvedené knihy převzat. 
Text je poměrně rozsáhlý, má 6 pokračování. Začátek je na adrese, kterou uvádím na konci této upoutávky. Abych vám přiblížil přístup autorů k tématu, vybral jsem několik odstavců, které doslova cituji. Pro přípravu kvalitní prezentace ve formátu myšlenkové mapy má význam celý článek, i když jmenovitě se MM dotýkají 3 dílčí pasáže:
- Co je myšlenková mapa? Její principy a výhody
- Nejdůležitější otázka: „Proč?“ Jak ověřit správné určení cíle?
- Jak postupovat při vytváření myšlenkové mapy?
Za nejdůležitější část článku považuji rozbor věnovaný definice cíle prezentace.
Citát z anotace:
"Dokument informuje o tom, jak připravit stručný, srozumitelný a zapamatovatelný obsah prezentace a jak postupovat při vytváření myšlenkové mapy. Mimo jiné se dozvíte například jaké typy informací dávat do úvodu, hlavní části a závěru prezentací, jak si připravit scénář prezentace či jak využít tzv. Ishikawa diagram."
Citát: Osm praktických zásad k využívání techniky „Mind Mapping“:
"Začněte svou mapu nakreslením (znázorněním) cíle/podstaty svého tréninku.
- Používejte barvy, obrázky, symboly a kódy.
- Užívejte klíčových slov/symbolů.
- Propojte klíčová slova čárami vycházejícími z centrální podstaty.
- Pište hůlkovým písmem.
- Pište jedno slovo ke každé čáře.
- Připojujte volně, pak uspořádejte.
- Využijte tzv. „kritérium cíle“."
Citát ze závěru článku:
"Shrnutí – pár závěrečných připomenutí
Jakmile máte ujasněnou koncepci prezentace, můžete začít vytvářet scénář. Ve scénáři již pracujeme s časem. Jednotlivé body koncepce přenášíme do harmonogramu scénáře.
Pokud jste dobře v koncepci prověřili, co je priorita a co spíše jen podružná věc, kterou jste postavili „mimo hru“, nebude přenesení koncepce do scénáře problém. Pokud by se přesto na realizaci celé koncepce nenašlo v časově omezeném scénáři dost místa, musíte se vrátit ke koncepci (myšlenkové mapě) a uvažovat, co lze ještě redukovat, vypustit. Kromě standardního scénáře promyslete i alternativní „krizový scénář“, který by měl dát odpověď na otázky typu „co se stane, když...“, tedy když do prezentace vstoupí něco nebo někdo, čímž rozbije vaše původní záměry."
Nenechte se odradit rozsahem článku ( pokračování na 6-ti adresách ).
Článek začíná na TÉTO adrese.