ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.5.11

Interview s Tony Buzanem na portálu Knowledgeboard.com

Obdržel jsem dotaz, zda se na svém weblogu budu věnovat pouze softwarové podpoře tvorby myšlenkových map, nebo i teorii a metodice tvorby map. Odpověď zní: ano, budu se věnovat jak teorii, tak praxi a to nejen počítačové. Jako malý doklad tohoto tvrzení uvádím odkaz na zajímavé interview se zakladatelem myšlenkových map Tony Buzarem, který odpovídá na dotazy položené na stránkách portálu KnowledgeBoard.com. Záznam odpovědí byl publikován  4. února 2009, ale čtení může být zajímavé a užitečné i dnes. Jazykem interview je angličtina.
Najdete na adrese:   http://www.knowledgeboard.com/item/2980