ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.5.11

Pohádka vizualizovaná v myšlenkové mapě - Story visualized in mind map

Včera ( 16.5.2011 ) byl vystaven článek (s ilustracemi), popisující zajímavé využití myšlenkové mapy ve výuce. Autorem je Petr Čenský. Žáci vytvoří pohádku v podobě myšlenkové mapy ve speciálním grafickém softwaru. Myšlenková (též pojmová, vztahová) mapa umožňuje vizualizaci informací (pojmů) do objektů, které žáci jednoduchým způsobem uspořádávají v logické návaznosti a určují mezi nimi relační souvislosti a vazby. Mladší žáci získají jistotu v ovládání myši, seznámí se s klávesnicí, naučí se jednoduchou editaci textu a seznámí se s tím, co je to „program“ (software). Učiteli myšlenková mapa umožní „dekonstrukci“ pohádkového příběhu do struktury vzájemně logicky provázaných pojmů a jejich přehlednou vizualizaci, díky čemuž se žáci učí vyhledávat a uspořádávat informace a jejich vzájemné vztahy a souvislosti.
Celý článek se zajímavou aplikací myšlenkové mapy najdete na TÉTO adrese:
(http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/studium/pohadka-vizualizovana-v-myslenkove-mape/).