ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.5.11

Personal Brain - WebBrain - Slideshow-review

Doplňkem textové části recenze produktu PersonalBrain, je slideshow-review, sestávající z 90-ti slajdů, podrobně prezentujících prostředí a funkce PersonalBrain 6, společně se samostatným produktem, který je nabízen ve verzi free a ve verzi Premium, pod názvem WebBrain. Slideshow-review najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/PB6/