ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.5.11

Personal Brain and webBrain

Dynamic mind mapping and powerful information management.
Ve snaze o komplexní pohled na softwarovou podporu tvorby a užití myšlenkových map jsem se rozhodl zařadit do tohot weblogu informace o velmi zajímavé variantě sw, kterou je program Personal Brain. Tento prograsm prodělal během 10 let řadu inovací, které rozšiřují jeho možnosti. Poté, co jsem nainstaloval plnou verzi Personal Brain a zkušební verzi WebBrain, připravuji vlastní společnou recenzi těchto dobře propojených produktů.
Do té doby si vás dovoluji odkázat na velmi dobže zpracované on-line tutoriály.


Personal Brain tutorial
Tutorialy jsou v angličtině. Výklad je podán velmi srozumitelně, takže i začátečník s nevelkou zásobou anglických termínů, může obsah dobře sledovat. Prošel jsem si všechny jeden po druhém a mohu řici, že je to jako byste absolvovali úspěšný seminář. 
Rozcestnímk tutoriálnů najdete na adrese:
http://www.thebrain.com/support/tutorials/