ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.5.11

Oblasti využití myšlenkových map - Application Areas of Mind Maps

S rozvojem technologií, rozsířují se i oblasti využití myšlenkových map. Nejlépe nám výsledky tohoto procesu přiblíží praktické ukázky. Vybral jsem 10 ukázek, které nabízí program iMindMap jako šablony ( templates ). Pokud si stáhnete cvičnou verzi programu, budete si moci nejen mapy prohlédnout, ale pokusit se je i modifikovat podle svého uvážení. První ukázka míří rovnou do černého, prezentuje různé způsoby využití myšlenkových map. Druhá ukázka prezentuje soubor základních pravidel jejich tvorby. Třetí ukázka představuje mapu metra v Tokiu. Čtvrtá prezentuje metodu SVOT analýzy, která patří k nejpoužívanějším ekonomickým analýzám. Následují ukázky týdeního plánu, postup formulace úkolu ( cíle ), plán přednášky, atd. Postupně jsem zobrazoval ukázky v programu iMindMap a pořídil jsem výřezy z obrazovky, které jsem uspořádal do slideshow.
Nakdete ji na adrese:  www.akamonitor.cz/MM/ukazky/.