ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.5.11

Myšlenkové mapy jako nástroj pro řešení problémů.

Problem Solving Techniques: How To Solve Problems
V jedné z předchozích zpráv jsem se zmiňoval o uplatnění MM při prezentaci myšlenek, projekt, produktů atd. V této další upoutávce bych rád upozornil na velmi cenný článek, věnovaný neméně důležité oblasti uplatnění MM, kterou je podpora MM v řešení problémů. 
Jde o nejnáročnější oblast, vzhledem ke kombinaci několika poslání MM. Rozhodující je podpora tvůrčí činnosti, která se ovšem neobejde bez prvků prezentace a sdílení MM, v procesu tvorby a využívání MM.
Na portálu bizmove.com je publikován ( v angličtině ) článek s názvem: "Problem Solving Techniques: How To Solve Problems". Adresu stránky s článkem uvádím na konci této upoutávky. Pro přiblížení přístupu autora ( jméno není uvedeno ) uvádím několik citátů z poměrně obsáhlého textu:  
"You deal with problems on an almost daily basis. Being familiar with effective Problem Solving Techniques can dramatically affect the growth of your business. Although you find solutions to your problems, many businessmen and women are not really skilled in the methods of problem solving, and when solutions fail, they fault themselves for misjudgment. The problem is typically not misjudgment but rather a lack of skill."
"This guide instructs you in some problem solving techniques. Crucial to the success of a business faced with problems is your understanding of just what the problems are, defining them, finding solutions, and selecting the best solutions for the situations. "This guide explains the following:
- How to identify a problem.
- How to respond to it.
- The different techniques and methods used in problem-solving.
- How to find alternative solutions.
- How to select the best solution for the situation.
- Designing a Plan of Action.
- How to implement the Plan of Action.
- How to assess the success of the solution and the Plan of Action.Introduction to Problem Solving Techniques
1. Identifying The Problem
2. Roadblocks to Problem Solving
3. How to Find Solutions
4. Sorting Out the Best Solution
5. The Plan of Action
6. Evaluating the Plan of Action
7. Obstacles You May Encounter
8. Simulating the Solution / Plan of Action
9. Successful Implementation"
Závěrečný odstavec:
"Evaluating the Success of Your Solution
As each phase of your plan of action is implemented, you should ask yourself whether your goals were achieved, how well they were achieved, and did it work smoothly. To check your own perceptions of the results, get as much feedback as possible from your managers and from your employees. What you may think is working may not be working well in the eyes of your people. Always remember that they are one of your most valuable tools in successfully carrying out your solution."
Zařazením upoutávky na tento článek bych chtěl podtrhnout význam přístupu k obsahové stránce myšlenkové mapy. Špičkový software je velkou výhodou. Dokonalé zvládnutí přístupu k obsahové části je nezbytnou podmínkou úspěchu.
Celý text článku najdete na adrese:
http://www.bizmove.com/skills/m8d.htm