ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.5.11

MindView 4′s approach to mind map collaboration - Chuck Frey

Review from Dec.10th, 2010, published on the portal http://mindmappingsoftwareblog.com.
In this product review, Chuck Frey introduces a closer look at the most notable new and improved features of MindView 4, and shares his first impressions of using this program.
Outline of the review:
- Collaboration
- The shared workspace
- Simultaneous editing of shared maps
- Other new and improved features in MindView 4
- Conclusion
Quote from the article:
"I love the way Matchware has seamlessly integrated MindView 4 with the Shared Workspace. It behaves exactly as you would expect it to; the two pieces function as a tightly integrated whole."
The address of the full review: http://mindmappingsoftwareblog.com/mindview-4/.