ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.5.11

Kreativní technika myšlenové mapy ve výuce - Mgr. M. Hubatka

Na portálu "Moderní vyučování" jsem našel výborný článek ředitele ZŠ, pana Mgr. Miloslava Hubatky, věnovaný využití MM ve škole. Článek má 3 části: K čemu jsou, Jak je tvořit a Myšlenkové mapy ve škole. Zejména třetí část je velice povedená. Všímá si nasazení MM ve škole z pohledu přínosu pro žáky i jako nástroj pro práci učitele. Článek najdete na TÉTO adrese.
Doporučuji!