ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.5.11

Knihovna Tony Buzana - The Library of Tony Buzan books

V jiném místě na stránce tohoto weblogu informuji o českém překladu knihy Tony Buzana, zakladatele myšlenkových map a autora jednoho z nejlepších programů pro tvorbu elektronických myšlenkových map - iMindMap5. O tom, že nejde zdaleka o jedinou práci zmíněného autora, se můžete přesvědčit na následující adrese, obsahující úplný přehled prací Tony Buzana:
http://www.thinkbuzan.com/intl/products/books