ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.5.11

K čemu jsou dobré myšlenkové mapy a jak je vytvářet - z pořadu České TV

Téma "Myšlenkové mapy" na portálu České TV, v režii M. Rychlíkové.
Cituji z úvodu k pořadu který byl ukázkou toho, jak lze dětem přiblížit myšlenkové mapy, jako nástroj tvůrčího, asociativního myšlení:
"Lidské myšlení není lineární: naopak neustále meandruje a asociuje. Když si chceme co nejlépe zmapovat, co víme o nějaké látce, například Karlu IV., je dobré si udělat myšlenkovou mapu. Nina Rutová se svými žáky ve Škole snů nám ukáží, jak na to."
Video z pořadu "Škola snů", si můžete pustit na TÉTO adrese: