ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.5.11

iMindMap5 – stručný přehled funkcí programu

( English translation: visit http://tranlate.akamonitor.cz - code 002 )

I když se s programem iMindMap5 stále ještě seznamuji, rozhodl jsem se zpřístupnit alespoň základní přehled jeho funkcí. Program iMindMap patří ke špičce v oblasti softwaru podporujícího tvorbu, prezentaci a sdílení myšlenkových map. Uživatel získává nástroj přímo nabitý funkcemi, při tom s uživatelsky přivětivým prostředím, Tento weblog není orientován výlučně na iMinMap, bude informovat i dalších nástrojích, nicméně skutečnost, že autorem iMinMap je sám zakladatel myšlenkových map  Tony Buzan, mne vede k tomu, že mu věnuji pozornost jako prvnímu.

Tento text je sice o programu iMindMap, může však být užitečný i jako přehled základních funkcí softwaru této kategorie. Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkce budou následně prezentovány podrobně formou komentované slideshow, omezuji se na velmi stručnou, heslovitou charakteristiku.
 

Tento text není věnován teorii a metodám MM. Toto téma bude předmětem samostatného pojednání. Posláním tohoto textu je přiblížit nástroj a způsob záznamu MM. Stojí za pozornost zkušenost, podle které se vývoj nástroje modelování velmi silně projevuje i v metodické oblasti tvorby MM.  
Možnosti nabízené iMindMap5 jsou mnuhem širší, než je uvedeno v tomto základním přehledu.
Po opublikování tohoto heslovitého přehledu možností iMM, budou následovat samostatné prezentace nejdůležitějších vlastností iMM ( formou kometovaných slideshow ). 
Stručný přehled funkcí programu iMindMap najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/IMM.htm