ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.5.11

iMindMap 5 Ultimate - STEP by STEP

Slideshow review, na kterou odkazuje existující zpráva v tomto weblogu je určena pro přiblížení obsahu knihy, o myšlenkových mapách, která vyšla v českém překladu. Recenze produktu iMinMap 5 Ultimate bude vycházet postupně, krok za krokem, v navazujících zprávách. Orientace zpráv bude nejen na prostředí a funkce programu, ale především na možnosti jeho praktického využití myšlenkových map s podporou iMindMap 5 Ultimate.
---

The Product Review of iMindMap Ultimate will be published step by step, in successive reports. The content will cover not only the environment and functions of the product, but mainly on the possibilities of practical use mind maps with the support of iMindMap Ultimate 5.