ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.5.11

Effective Mind Maps - Chuck Frey

Velmi zajímavý text ve formátu PDF najdete na dole uvedené adrese. Autor představuje jednu myšlenkovou mapu a na jejím příkladu ukazuje 6 možností jejího zlepšení. Týkají se následujících nejčastějších chyb:
- všechny větve mají stejnou váhu
- nevysvětlené pojmy v textové části mapy
- výběr nevhodných obrázků ( zavádějící )
- nevhodné umístění poznámek ( blízko centru mapy )
- nesprávný odhad znalostních předpokladů uživatelů mapy
- nevhodná volba barev.
Celý text je ke stažení na následující adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/mmsb/wp-content/bxnc/Systems_Thinking_Map.pdf
Myšlenková mapa, o které je v textu řeč, je ke stažení na adrese:
http://img.mappio.com/vvojtko/systems-thinking-skills-Large.jpg