ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.5.11

Concept maps or mind maps? the choice

V literatuře se můžeme setkat se dvěma pojmy, "concept map" a "mind map", jejichž rozdíl může být někdy velmi podstatný, jindy téměř přehlédnutelný. Na portálu informationtamers.com je velmi pěkný článek ( v angličtině ), který rozdíl mezi oběma typy vysvětluje a navíc, poskytuje užitečné rady jak postupovat při volbě té správné mapy. Z článku cituji úvodní odstavec, obsah a shrnutí.
Quate - citát:
"Sometimes you will have no choice. In an educational setting, some educators require their students to make concept maps, others mandate mind maps.
But most of the time we are free to choose. Then, the key determinants of when you would use each type of map will usually be these:
your motive in making the map, where you will make it, how you will use it once finished, the audience (if other than yourself) it is intended it for, if you are not drawing maps by hand, the software you use, and naturally your personal preference.
If you have elected to use mind maps, you still have a choice between Buzan mind maps and common mind maps in their various forms.
This article is not about which type is 'better'. It discusses the benefits of each, and appropriate times to use the different types."
Contents - osnova článku 
1 Concept maps have rigor, mind maps have vigor
2 Concept maps can be ... precise and verifiable
3 Mind maps are ... personal, flexible and stimulating
3.1 Categorize and sub-categorize
3.2 The audience
3.3 An example
3.4 Buzan guidelines
3.5 Large maps
4 Common mind maps or Buzan mind maps?
5 Conclusion
6 See also
7 References
8 Related external paper
Conclusion - shrnutí
The information map type you make and the guidelines you follow should be influenced by the reasons for building the map and the use you'll make of it, not by what someone tells you that you should do. The purpose of WikIT is to provide information so that you can make choices, not tell newcomers to this field what to do or think.
Celý text najdete na TÉTO adrese.