ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.5.11

Bloudíte v myšlenkových mapách? Pozoruhodný článek od R. Adrema

27.5.2011, tedy před 2 dny, publikoval R. Adrema článek věnovaný myšlenkovým mapám, který mne zaujal především přístupem k tématu. Dovoluji si citovat 2 odstavce z článku: 
"Myšlenkové mapy jsou symbolem svobody, nespoutaných možností a novátorství. Jsou přirozeným prostředím pro osoby tvůrčího typu; naproti tomu lidem s mozkovou dominancí otevírají dveře ke změnám a inovacím. Všem pak přináší daleko snazší metodu záznamu myšlenek a jednoduchý nástroj pro zapamatování s následnou zpětnou interpretací myšlenek. "
---
"Když prohlížím po čase archiv svých nápadů a myšlenek a různých řešení, vidím zobrazení své osobnosti v zrcadle myšlenkových map. Vidím pavučinu svých myšlenek, svého života, bohatou a zajímavou."
Lépe to snad ani nelze vyjádřit - co říkáte?

Celý text najdete na adrese:
http://www.fiftyfifty.cz/Bloudite-v-myslenkovych-mapach-5808034.php