ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.5.11

Conceptual Mindmap

Conceptual Map a Mind Map, jsou dva různé přístupy k záznamu objektu, V mnohém jsou si podobné, v něčem jsou rozdílné ( specifické vlastnosti). Na webu jsem našel ukázkovou mapu, v které jsou spojeny prvky obou technik. Cituji stručný komentář k mapě, která je zobrazena na dole uvedené adrese. 
An integration of Mind Mapping and Concept Mapping
Very interesting map on a site developed at the University of British Columbia, Canada. The integration of Concept Mapping (there are no branches but arrows, each concept is connect to another throught a word, ...) and Mind Mapping Techniques (radial map, lots of color, use of emphasis) creates a sort of Conceptual Mindmap.
Conceptual Mindmapu najdete ZDE-ZDE.

Myšlenkové mapy jako nástroj pro řešení problémů.

Problem Solving Techniques: How To Solve Problems
V jedné z předchozích zpráv jsem se zmiňoval o uplatnění MM při prezentaci myšlenek, projekt, produktů atd. V této další upoutávce bych rád upozornil na velmi cenný článek, věnovaný neméně důležité oblasti uplatnění MM, kterou je podpora MM v řešení problémů. 
Jde o nejnáročnější oblast, vzhledem ke kombinaci několika poslání MM. Rozhodující je podpora tvůrčí činnosti, která se ovšem neobejde bez prvků prezentace a sdílení MM, v procesu tvorby a využívání MM.
Na portálu bizmove.com je publikován ( v angličtině ) článek s názvem: "Problem Solving Techniques: How To Solve Problems". Adresu stránky s článkem uvádím na konci této upoutávky. Pro přiblížení přístupu autora ( jméno není uvedeno ) uvádím několik citátů z poměrně obsáhlého textu:  
"You deal with problems on an almost daily basis. Being familiar with effective Problem Solving Techniques can dramatically affect the growth of your business. Although you find solutions to your problems, many businessmen and women are not really skilled in the methods of problem solving, and when solutions fail, they fault themselves for misjudgment. The problem is typically not misjudgment but rather a lack of skill."
"This guide instructs you in some problem solving techniques. Crucial to the success of a business faced with problems is your understanding of just what the problems are, defining them, finding solutions, and selecting the best solutions for the situations. "This guide explains the following:
- How to identify a problem.
- How to respond to it.
- The different techniques and methods used in problem-solving.
- How to find alternative solutions.
- How to select the best solution for the situation.
- Designing a Plan of Action.
- How to implement the Plan of Action.
- How to assess the success of the solution and the Plan of Action.Introduction to Problem Solving Techniques
1. Identifying The Problem
2. Roadblocks to Problem Solving
3. How to Find Solutions
4. Sorting Out the Best Solution
5. The Plan of Action
6. Evaluating the Plan of Action
7. Obstacles You May Encounter
8. Simulating the Solution / Plan of Action
9. Successful Implementation"
Závěrečný odstavec:
"Evaluating the Success of Your Solution
As each phase of your plan of action is implemented, you should ask yourself whether your goals were achieved, how well they were achieved, and did it work smoothly. To check your own perceptions of the results, get as much feedback as possible from your managers and from your employees. What you may think is working may not be working well in the eyes of your people. Always remember that they are one of your most valuable tools in successfully carrying out your solution."
Zařazením upoutávky na tento článek bych chtěl podtrhnout význam přístupu k obsahové stránce myšlenkové mapy. Špičkový software je velkou výhodou. Dokonalé zvládnutí přístupu k obsahové části je nezbytnou podmínkou úspěchu.
Celý text článku najdete na adrese:
http://www.bizmove.com/skills/m8d.htm

Upoutávka na článek "Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?"

Myšlenkové mapy mají mnoho podob aplikací. Jednou z důležitých, je prezentace - myšlenky, produktu, projetu atd. Pro přípravu prezentace ve formátu myšlenkové mapy existuje řada specifických pravidel ( doporučení ). Řada z nich vychází z obecnějších zásad prezentace obsahu. Užitečným zdrojem informací o pravidlech prezentace je kniha GRADY "Obchodní a manažerská prezentace" od autorů Aleše Kubálka a Olgy Lošťákové. Na portálu BusinessInfo.cz byl publikován text s názvem "Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?", jehož obsah je z uvedené knihy převzat. 
Text je poměrně rozsáhlý, má 6 pokračování. Začátek je na adrese, kterou uvádím na konci této upoutávky. Abych vám přiblížil přístup autorů k tématu, vybral jsem několik odstavců, které doslova cituji. Pro přípravu kvalitní prezentace ve formátu myšlenkové mapy má význam celý článek, i když jmenovitě se MM dotýkají 3 dílčí pasáže:
- Co je myšlenková mapa? Její principy a výhody
- Nejdůležitější otázka: „Proč?“ Jak ověřit správné určení cíle?
- Jak postupovat při vytváření myšlenkové mapy?
Za nejdůležitější část článku považuji rozbor věnovaný definice cíle prezentace.
Citát z anotace:
"Dokument informuje o tom, jak připravit stručný, srozumitelný a zapamatovatelný obsah prezentace a jak postupovat při vytváření myšlenkové mapy. Mimo jiné se dozvíte například jaké typy informací dávat do úvodu, hlavní části a závěru prezentací, jak si připravit scénář prezentace či jak využít tzv. Ishikawa diagram."
Citát: Osm praktických zásad k využívání techniky „Mind Mapping“:
"Začněte svou mapu nakreslením (znázorněním) cíle/podstaty svého tréninku.
- Používejte barvy, obrázky, symboly a kódy.
- Užívejte klíčových slov/symbolů.
- Propojte klíčová slova čárami vycházejícími z centrální podstaty.
- Pište hůlkovým písmem.
- Pište jedno slovo ke každé čáře.
- Připojujte volně, pak uspořádejte.
- Využijte tzv. „kritérium cíle“."
Citát ze závěru článku:
"Shrnutí – pár závěrečných připomenutí
Jakmile máte ujasněnou koncepci prezentace, můžete začít vytvářet scénář. Ve scénáři již pracujeme s časem. Jednotlivé body koncepce přenášíme do harmonogramu scénáře.
Pokud jste dobře v koncepci prověřili, co je priorita a co spíše jen podružná věc, kterou jste postavili „mimo hru“, nebude přenesení koncepce do scénáře problém. Pokud by se přesto na realizaci celé koncepce nenašlo v časově omezeném scénáři dost místa, musíte se vrátit ke koncepci (myšlenkové mapě) a uvažovat, co lze ještě redukovat, vypustit. Kromě standardního scénáře promyslete i alternativní „krizový scénář“, který by měl dát odpověď na otázky typu „co se stane, když...“, tedy když do prezentace vstoupí něco nebo někdo, čímž rozbije vaše původní záměry."
Nenechte se odradit rozsahem článku ( pokračování na 6-ti adresách ).
Článek začíná na TÉTO adrese.

Mind42 - program pro on-line tvorbu myšlenkových map

Mind42, neboli "myšlenkové mapy pro dva". Jedná se o webovou aplikaci pro tvorbu myšlenkových map, určenou pro sdílení a spolupráci. Aplikace je zcela zdarma. Na portálu www.mind42.com je k dispozici kolem 1500 map z celého světa - povedených i méně povedených. 
Připravil jsem recenzi formou slideshow. Najdete ji na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/Mind42/

Effective Mind Maps - Chuck Frey

Velmi zajímavý text ve formátu PDF najdete na dole uvedené adrese. Autor představuje jednu myšlenkovou mapu a na jejím příkladu ukazuje 6 možností jejího zlepšení. Týkají se následujících nejčastějších chyb:
- všechny větve mají stejnou váhu
- nevysvětlené pojmy v textové části mapy
- výběr nevhodných obrázků ( zavádějící )
- nevhodné umístění poznámek ( blízko centru mapy )
- nesprávný odhad znalostních předpokladů uživatelů mapy
- nevhodná volba barev.
Celý text je ke stažení na následující adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/mmsb/wp-content/bxnc/Systems_Thinking_Map.pdf
Myšlenková mapa, o které je v textu řeč, je ke stažení na adrese:
http://img.mappio.com/vvojtko/systems-thinking-skills-Large.jpg

30.5.11

Concept maps or mind maps? the choice

V literatuře se můžeme setkat se dvěma pojmy, "concept map" a "mind map", jejichž rozdíl může být někdy velmi podstatný, jindy téměř přehlédnutelný. Na portálu informationtamers.com je velmi pěkný článek ( v angličtině ), který rozdíl mezi oběma typy vysvětluje a navíc, poskytuje užitečné rady jak postupovat při volbě té správné mapy. Z článku cituji úvodní odstavec, obsah a shrnutí.
Quate - citát:
"Sometimes you will have no choice. In an educational setting, some educators require their students to make concept maps, others mandate mind maps.
But most of the time we are free to choose. Then, the key determinants of when you would use each type of map will usually be these:
your motive in making the map, where you will make it, how you will use it once finished, the audience (if other than yourself) it is intended it for, if you are not drawing maps by hand, the software you use, and naturally your personal preference.
If you have elected to use mind maps, you still have a choice between Buzan mind maps and common mind maps in their various forms.
This article is not about which type is 'better'. It discusses the benefits of each, and appropriate times to use the different types."
Contents - osnova článku 
1 Concept maps have rigor, mind maps have vigor
2 Concept maps can be ... precise and verifiable
3 Mind maps are ... personal, flexible and stimulating
3.1 Categorize and sub-categorize
3.2 The audience
3.3 An example
3.4 Buzan guidelines
3.5 Large maps
4 Common mind maps or Buzan mind maps?
5 Conclusion
6 See also
7 References
8 Related external paper
Conclusion - shrnutí
The information map type you make and the guidelines you follow should be influenced by the reasons for building the map and the use you'll make of it, not by what someone tells you that you should do. The purpose of WikIT is to provide information so that you can make choices, not tell newcomers to this field what to do or think.
Celý text najdete na TÉTO adrese.

Google Wonder Wheel - přehlžená funkce Google Search

Google Wonder Wheel je velmi zajímavou a užitečnou funkcí Googlu, která může být velmi užitečná nejen pro klasické vyhledávání na internetu, ale i pro usnadnění tvorby základního schematu myšlenkové mapy.
Jak se postupuje: otevřete si stránku s vyhledávačem google. Do pole zadáte klíčové slovo pro vyhledávání. V levém sloupci najdete a odkliknete řádek označený "Wonder wheel". Pokud je vše zv pořádku, zobrazí se vám v hlavním okně schema obsahující centrální heslo s paprskovitě ( ve tvaru !kolečka") umístěnými navazujícími pojmy. Řada z nich zobrazí po kliknutí vlastní "kolečko" s navazujícími pojmy. Z hlediska podpory tvorby myšlenkové mapy je to vše. Z hlediska vyhledávání zdrojů je důležité, že v pravém sloupci se ke každé pokožce ( pojmy ) kolečka zobrazí vyhledané zdroje.   

Jde o vizuálně zajímavou funkci, o atraktivní způsob zobrazení souvisejících pojmů
Statická ukázka pro pojem internetové rádio:
a) centrální wonder wheel - ukázka KLIKNI
b) navazující wonder wheel - ukázka KLIKNI
c) wonder wheel se sloupcem nalezených zdrojů - ukázka KLIKNI.

Mind Mapping according to the University of Minnesota

Většina světových universit se ve stále větší míře věnuje myšlenkovým mapám a jejich využití ve výzkumném a výukovém procesu. Patří k nim i University of Minnesota. Zde je citát z článku, který na univerzitních stránkách publikován.
Quote
"Mind mapping is a tool peculiarly suited to the ways we process information and know our world. To appreciate the potential for these tools, consider the extent to which we are predisposed to be visual learners: Between 80 and 90 percent of information that we receive from our environment is visual. Our brains can process 36,000 images every hourOur memory for visual images is extraordinary. In one study, subjects were shown up to 10,000 pictures. Later they were shown some of these images again, mixed in with pictures they hadn't seen. Subjects were able to identify previously seen pictures with over 90 percent accuracyMind mapping utilizes both our capacity to absorb and retain visual information and our natural ability to create patterns."
Celý text najdete na adrese:
http://dmc.umn.edu/activities/mindmap/

Links to resources related to Mind Mapping (ENG)

Rozcestník na zdroje týkající se MM.
Na stránkách James Cook University ( Australia ) jsem našel zajímavý, jednoduchý rozcestník na zdroje týkající se MM. 
Stránku s rozcestníkem najdete na adrese:
http://www.jcu.edu.au/tldinfo/learningskills/mindmap/other.html

Kreativní technika myšlenové mapy ve výuce - Mgr. M. Hubatka

Na portálu "Moderní vyučování" jsem našel výborný článek ředitele ZŠ, pana Mgr. Miloslava Hubatky, věnovaný využití MM ve škole. Článek má 3 části: K čemu jsou, Jak je tvořit a Myšlenkové mapy ve škole. Zejména třetí část je velice povedená. Všímá si nasazení MM ve škole z pohledu přínosu pro žáky i jako nástroj pro práci učitele. Článek najdete na TÉTO adrese.
Doporučuji!

29.5.11

Uspořádaný přehled softwaru pro tvorbu MM

Přesně před rokem byl na portálu INFLOW.cz, na níže uvedené adrese, publikován přepracovaný a aktualizovaný text Terezy Matýsové, který primárně pochází z diplomové práce nazvané "Implementace nástrojů vizualizace informací jako součást kurzů informační gramotnosti". Je zaměřen na představení některých dostupných softwarů a online aplikací, které umožňují tvorbu mentálních map a často i některých dalších vizualizačních nástrojů. (citát z anotace)
Celý text, který stojí za pozornost, nadjete na adrese:
http://www.inflow.cz/software-pro-tvorbu-mentalnich-map

Bloudíte v myšlenkových mapách? Pozoruhodný článek od R. Adrema

27.5.2011, tedy před 2 dny, publikoval R. Adrema článek věnovaný myšlenkovým mapám, který mne zaujal především přístupem k tématu. Dovoluji si citovat 2 odstavce z článku: 
"Myšlenkové mapy jsou symbolem svobody, nespoutaných možností a novátorství. Jsou přirozeným prostředím pro osoby tvůrčího typu; naproti tomu lidem s mozkovou dominancí otevírají dveře ke změnám a inovacím. Všem pak přináší daleko snazší metodu záznamu myšlenek a jednoduchý nástroj pro zapamatování s následnou zpětnou interpretací myšlenek. "
---
"Když prohlížím po čase archiv svých nápadů a myšlenek a různých řešení, vidím zobrazení své osobnosti v zrcadle myšlenkových map. Vidím pavučinu svých myšlenek, svého života, bohatou a zajímavou."
Lépe to snad ani nelze vyjádřit - co říkáte?

Celý text najdete na adrese:
http://www.fiftyfifty.cz/Bloudite-v-myslenkovych-mapach-5808034.php

Mindmaps na portálu "Teaching College Math"

Na níže uvedené adrese najdete několik zajímavých MM obecného zaměření, ale zejména MM pro oblast výuky matematiky.http://teachingcollegemath.com/presentations/mindmaps/

Dvoudílný článek o myšlenkových mapách

Zajímavý článek věnovaný MM publikoval Vladimír Toncar na svém webu. Cituji z úvodu:
"Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o tom, co jsou myšlenkové mapy a k čemu je lze použít. Samozřejmě nebudou chybět ani příklady."
Najdete ho na TÉTO adrese.
A když už budete na autorově portálu, nepřehlédněte článek na téma:
"Myšlenková mapa prakticky". Najdete ji na adrese:
http://toncar.cz/Clanky/myslenkova_mapa_prakticky.html 

How to use iMindMap in under 2 minutes

Jak nahlédnout do kuchyně moderního programu iMinMap během méně než 2 minut?
Máte jen 2 minuty času na to, abyste se seznámil s tím, jak pracovat s programem na podporu tvorby a užití myšlenkových map a rozumíte angličtině?
Pak neváhejte a spusťte si krátké video na TÉTO adrese.

iMindMap5 - Presentation View in Mind Map form

( Strojový překlad Google Translate najdete ZDE - kod: 003 )Presentation View allows you to present your ideas in Mind Map form, creating a visually stunning experience for you and your audience. When in Presentation View you can present your Mind Mapping in a purpose-built tool free from distractions, that provides a refreshing change to presenting in bullet points and slides.
( If you have two screens connected to your computer, iMindMap will automatically detect this and display the two-screen Presentation View. )
The hierarchy of your Map's content will be displayed in the same order as you created it. You can amend this order by using the Branch Ordering feature.
The starting point for your Mind Map presentation will be your Central Image.
You can navigate around your Map branch-by-branch by using the following options:
- Using your keyboard arrow keys:
- Using the right and left arrow icons at the bottom of the screen.
- If you click on the 'Cog' icon in the left hand corner of the screen, you can select either Next or Previous to navigate.
To return to the beginning of your Mind Map, at the central image, simply click on the Rewind icon at the bottom of the screen.
To adjust the way your Mind Map Presentation is displayed, click on the Options menu (the cog icon) in the bottom left hand corner of the screen.
You can also set the pace for your Presentation under Animation in the Option menu:
- Display branches branch-by-branch or by main branches, which automatically displays all child branches.
- Choose pace between Slow, Medium and Fast.
- You can choose a pause screen:
- Finally, when you would like to return to your standard workspace, select End Presentation. Within Presentation View, you can also click on the 'Folder' icon at the bottom left-hand of your screen to display levels of your Map.

28.5.11

MindView 4′s approach to mind map collaboration - Chuck Frey

Review from Dec.10th, 2010, published on the portal http://mindmappingsoftwareblog.com.
In this product review, Chuck Frey introduces a closer look at the most notable new and improved features of MindView 4, and shares his first impressions of using this program.
Outline of the review:
- Collaboration
- The shared workspace
- Simultaneous editing of shared maps
- Other new and improved features in MindView 4
- Conclusion
Quote from the article:
"I love the way Matchware has seamlessly integrated MindView 4 with the Shared Workspace. It behaves exactly as you would expect it to; the two pieces function as a tightly integrated whole."
The address of the full review: http://mindmappingsoftwareblog.com/mindview-4/.


K čemu jsou dobré myšlenkové mapy a jak je vytvářet - z pořadu České TV

Téma "Myšlenkové mapy" na portálu České TV, v režii M. Rychlíkové.
Cituji z úvodu k pořadu který byl ukázkou toho, jak lze dětem přiblížit myšlenkové mapy, jako nástroj tvůrčího, asociativního myšlení:
"Lidské myšlení není lineární: naopak neustále meandruje a asociuje. Když si chceme co nejlépe zmapovat, co víme o nějaké látce, například Karlu IV., je dobré si udělat myšlenkovou mapu. Nina Rutová se svými žáky ve Škole snů nám ukáží, jak na to."
Video z pořadu "Škola snů", si můžete pustit na TÉTO adrese:

Presentation mode in MindView 4

Brian S. Friedlander, Ph.D, posted a short screencast, which, as he believes, can show how easy it is to use the Presentation Mode in MindView 4.


What's new in MindView 4 BE

( Strojový překlad najdete na adrese: http://translate.akamonitor.cz – kod 001 )

Integration of the mind map with parts of the office programs, is important innovation in this field. I was asked what this means.  My work on the review of the program MindView 4 Business Edition, will take a while, but one part I can already use to answer that question.
 Here is a brief description of the most important enhancements in MindView 4 Business Edition:
a) As well as supporting Microsoft SharePoint, MindView now includes its own Shared Workspace. This online workspace allows to work collaboratively, storing documents via the web in the workspace where colleagues or fellow students can also access them. MatchWare Shared Workspace offers true multi-user editing, enabling members of the workspace to work simultaneously on the same mind map and to view instantly any change made by others.
b) MindView 4 enables the owner of a mind map to lock particular branches when sharing the file through the workspace. This ability to lock certain users out of specific branches gives the owner the power to control the flow of work and ensures that the file is accessed, updated and collaborated on by the rightful users.
c) When using the mind map as a task list, the project manager can distribute the tasks to all the resources involved via the workspace, letting the resources view the tasks and update their status directly on the workspace.
d) MindView is able to track all the significant changes made to the document, by yourself or any other user who has access to it.
e) The Business section of the Multimedia Catalog has been expanded with a new set of clipart pictures particularly relevant to project management.
f) MindView includes new map styles, letting you change the overall look of the map and apply branch shapes, branch colors and other coordinated attributes in one step.
g) By default, MindView organizes the map so that the bounding areas containing the branches and their sub-branches do not overlap with each other. The new Compact Map option helps you produce a better layout by bringing the branches as close to each other as possible.
h) MindView 4 lets you create and modify your own sets of icons.
i) The new MindView presentation mode lets you present your mind map to your audience branch by branch in full screen mode, using a range of predefined zoom factors. This feature, which lets you focus on one branch at a time while you discuss the issues related to that branch, has been enhanced with predefined zoom factors to choose from for maximum legibility.
j) When printing your mind map, you are now able to define where the document information should appear on the page. You can also display a logo of 9 MindView 4
k) MindView 4 now lets you record sounds directly from within the program and add them to the branch or sub-branch of your choice.
l) With MindView 4, you can change the position of a branch picture with respect to the branch label by simple dragging, so that it appears above the branch label, on its left or on its right. You can also convert the branch picture to a floating picture.
m) If you have added information on your branches such as task or timeline data, or even calculation values, you can now customize the display of this data, and choose different text and color attributes for each of the elements.
n) MindView 4 lets you move or copy attachments such as files, sounds or hyperlinks from one branch to another branch by simple dragging.
o) You can now insert dates and times by typing directly in the Start and End fields.
p) MindView 4 features a brand new set of comprehensive high-quality HTML reports which you can generate from your Gantt charts to analyze them in depth according to different criteria (completed tasks, overdue tasks, resource workload, etc.) from your web browser.
q) Using the Filter function, you can now display only the tasks that have a specific start or end date, duration, deadline, constraint, priority or completion factor. You can also filter the project so that it only shows tasks involving particular resources. The "total slack" parameter lets you list only the tasks that are on the critical path, or tasks that have some slack in them.
r) MindView 4 features new functions that let you calculate a value based on values or field references which you enter (ABS, SQRT, POWER and others).
s) MindView now lets you check the list of all the files you have included in your mind map before you export it to other formats or send it to colleagues. This feature is also helpful to identify potential problems.
t) MindView 4 includes a newly designed set of export templates.
u) As well as exporting the tasks into your own Outlook task folder, you can now also choose to have them distributed automatically via email to the Outlook task folders of the other resources involved in the tasks, who can then accept or refuse them. 
v) MindView enables to track the status of all the exported tasks, just as you would if you had created the tasks directly in Outlook. It is often easier to see the subtotals and totals below the data entry they are calculated from in the resulting spreadsheet, rather than above, which is what happens normally.
w) MindView lets you export your map as a SCORM (Sharable Content Object Reference Model) compatible package and specify the characteristics of this package, such as name, title, description, keywords and manifest identifier.
x) In addition to all the export modes available, you can now also convert your mind map to a PDF document.
( Source of this post: MindView 4 BE User Guide )

26.5.11

Visual Mind 11 - step by step - review

Very detailed review of the program in a slideshow format.'
Slideshow is loading a little slower, please be patient!
---
Recenze programu Visual Mind 11 ve formátu slideshow, podrobně charakterizuje prostředí i funkce programu. Slideshow je sestavena z více než 100 screenshotů, pořízených během vytváření, úpravy, uložení a publikování jednoduché myšlenkové mapy. Připravuji 2. část, která bude věnována využívání Visual Mind Serveru.
Recenzi ( Slideshow review ) najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/visualmind/
Upozornění: slideshow se, vzhledem k velkému počtu slajdů,  natahuje o něco pomaleji!

25.5.11

WikiMindMap - generátor myšlenkových map

Výborný pomocník pro práci s obsahem encyklopedie Wikipedia a nejen to. WikiMindMap je generátor automatické tvorby myšlenkových map pro zadané klíčové slovo s využitím obsahu encyklopedie.
---
Wiki Mind Map - Visual Webs of Wikipedia Entries
Wiki Mind Map is a resource for visually exploring Wikipedia. Wiki Mind Map is essentially a search engine for Wikipedia articles that uses the Google Wonder Wheel concept. Enter a search term into Wiki Mind Map and it will generate a web of links to Wikipedia articles about your chosen search term. Wiki Mind Map will also include related search terms within your web. In the image below you can see the web that Wiki Mind Map generated when I entered the search term "fishing
Wiki Mind Map could be a useful tool for students who need some help choosing alternate search terms or need help refining their information searches
Generátor najdete na adrese: www.wikimindmap.org.
Moje slideshow, prezentující prostředí generátoru, najdete na adrese:

24.5.11

Interview s Tony Buzanem na portálu Knowledgeboard.com

Obdržel jsem dotaz, zda se na svém weblogu budu věnovat pouze softwarové podpoře tvorby myšlenkových map, nebo i teorii a metodice tvorby map. Odpověď zní: ano, budu se věnovat jak teorii, tak praxi a to nejen počítačové. Jako malý doklad tohoto tvrzení uvádím odkaz na zajímavé interview se zakladatelem myšlenkových map Tony Buzarem, který odpovídá na dotazy položené na stránkách portálu KnowledgeBoard.com. Záznam odpovědí byl publikován  4. února 2009, ale čtení může být zajímavé a užitečné i dnes. Jazykem interview je angličtina.
Najdete na adrese:   http://www.knowledgeboard.com/item/2980

23.5.11

Personal Brain - WebBrain - Slideshow-review

Doplňkem textové části recenze produktu PersonalBrain, je slideshow-review, sestávající z 90-ti slajdů, podrobně prezentujících prostředí a funkce PersonalBrain 6, společně se samostatným produktem, který je nabízen ve verzi free a ve verzi Premium, pod názvem WebBrain. Slideshow-review najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/PB6/

Personal Brain 6 - recenze - textual part of the review

Poznámka: zdrojem pro tento text byl "PersonalBrain 6 Guide" nabízený k volnému stažení. Program není lokalizován do češtiny, takže nejen program, ale i dokumentace je k dispozici v angličtině. PersonalBrain 6 Guide má přes 200 stran. Na konci této zprávy je odkaz na zhruba pětistránkový výběr, který poslouží jako textová část mé recenze produktu. Tuto část doplní slideshow-review, kterou nabídnu během několika dní.

Pro orientaci uvádím kopii úvodních odstavců z textu recenze:
"
PersonalBrain uses a brand new data format called Thoughts, to mirror the way you use your mind. Intelligence comes from the mind’s ability to think associatively—that is, to leap from Thought to Thought, building webs of greater and greater complexity, until new ideas are built. Associations are our inspirations
PersonalBrain Thoughts can represent just about any type of information, including concepts, people, documents, spreadsheets, images, shortcuts, Web pages, etc. By letting you create links and associations between Thoughts, PersonalBrain expands to become a visual interface that reflects the way you think.
PersonalBrain lets you create a simple, dynamic graphical map in which to input and navigate all your information. Your Brain starts with a single Thought, to which several other Thoughts can be visually linked. These Thoughts have their own links to other Thoughts and, possibly, to each other. PersonalBrain’s flexible structure allows any Thought to be linked to any other Thought, so you are never more than a few steps away from the information you are seeking. 
Podrobnou recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/personalbrain.htm

22.5.11

Personal Brain and webBrain

Dynamic mind mapping and powerful information management.
Ve snaze o komplexní pohled na softwarovou podporu tvorby a užití myšlenkových map jsem se rozhodl zařadit do tohot weblogu informace o velmi zajímavé variantě sw, kterou je program Personal Brain. Tento prograsm prodělal během 10 let řadu inovací, které rozšiřují jeho možnosti. Poté, co jsem nainstaloval plnou verzi Personal Brain a zkušební verzi WebBrain, připravuji vlastní společnou recenzi těchto dobře propojených produktů.
Do té doby si vás dovoluji odkázat na velmi dobže zpracované on-line tutoriály.


Personal Brain tutorial
Tutorialy jsou v angličtině. Výklad je podán velmi srozumitelně, takže i začátečník s nevelkou zásobou anglických termínů, může obsah dobře sledovat. Prošel jsem si všechny jeden po druhém a mohu řici, že je to jako byste absolvovali úspěšný seminář. 
Rozcestnímk tutoriálnů najdete na adrese:
http://www.thebrain.com/support/tutorials/

19.5.11

iMindMap5 – stručný přehled funkcí programu

( English translation: visit http://tranlate.akamonitor.cz - code 002 )

I když se s programem iMindMap5 stále ještě seznamuji, rozhodl jsem se zpřístupnit alespoň základní přehled jeho funkcí. Program iMindMap patří ke špičce v oblasti softwaru podporujícího tvorbu, prezentaci a sdílení myšlenkových map. Uživatel získává nástroj přímo nabitý funkcemi, při tom s uživatelsky přivětivým prostředím, Tento weblog není orientován výlučně na iMinMap, bude informovat i dalších nástrojích, nicméně skutečnost, že autorem iMinMap je sám zakladatel myšlenkových map  Tony Buzan, mne vede k tomu, že mu věnuji pozornost jako prvnímu.

Tento text je sice o programu iMindMap, může však být užitečný i jako přehled základních funkcí softwaru této kategorie. Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkce budou následně prezentovány podrobně formou komentované slideshow, omezuji se na velmi stručnou, heslovitou charakteristiku.
 

Tento text není věnován teorii a metodám MM. Toto téma bude předmětem samostatného pojednání. Posláním tohoto textu je přiblížit nástroj a způsob záznamu MM. Stojí za pozornost zkušenost, podle které se vývoj nástroje modelování velmi silně projevuje i v metodické oblasti tvorby MM.  
Možnosti nabízené iMindMap5 jsou mnuhem širší, než je uvedeno v tomto základním přehledu.
Po opublikování tohoto heslovitého přehledu možností iMM, budou následovat samostatné prezentace nejdůležitějších vlastností iMM ( formou kometovaných slideshow ). 
Stručný přehled funkcí programu iMindMap najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/IMM.htm

18.5.11

Visual Mind 11 - software pro tvorbu myšlenkových map

V levém sloupci weblogu najdete ode dneška, kromě loga IMindMap5, i logo s živým odkazem na stránku věnovanou modernímu softwaru pro tvorbu elektronických myšlenkových map Visual Mind ve verzi 11.
Co slibuje Visual Mind 11 svým uživatelům

( S malými úpravami převzato z portálu www.visual-mind.com )
Visual Mind improves overview, priorities and thinking process.
Visual Mind helps professionals to:
- Improve planning and organizing
- Structure decision making processes = Make better decisions
- Enable communication and collaboration between co-worker
Visual Mind improves collaboration and information sharing.
Visual Mind helps organizations to:
- Enable real-time collaboration and information sharing
- Hold more effective meetings - and reduce the need for meetings
- Be more creative through better brainstormin
Visual Mind improves study technique and learning process
Visual Mind helps students to:
- Improve note taking
- Structure thinking processes
- Aggregate and process information
- Logically present findings and summaries to others

Oblasti využití myšlenkových map - Application Areas of Mind Maps

S rozvojem technologií, rozsířují se i oblasti využití myšlenkových map. Nejlépe nám výsledky tohoto procesu přiblíží praktické ukázky. Vybral jsem 10 ukázek, které nabízí program iMindMap jako šablony ( templates ). Pokud si stáhnete cvičnou verzi programu, budete si moci nejen mapy prohlédnout, ale pokusit se je i modifikovat podle svého uvážení. První ukázka míří rovnou do černého, prezentuje různé způsoby využití myšlenkových map. Druhá ukázka prezentuje soubor základních pravidel jejich tvorby. Třetí ukázka představuje mapu metra v Tokiu. Čtvrtá prezentuje metodu SVOT analýzy, která patří k nejpoužívanějším ekonomickým analýzám. Následují ukázky týdeního plánu, postup formulace úkolu ( cíle ), plán přednášky, atd. Postupně jsem zobrazoval ukázky v programu iMindMap a pořídil jsem výřezy z obrazovky, které jsem uspořádal do slideshow.
Nakdete ji na adrese:  www.akamonitor.cz/MM/ukazky/.  

Video-prezentace základů práce s iMindMap

Na YouTube je mnoho videoprezentací programu iMinMap. Většinou v angličtině, což je přirozené m.j. proto,že program dosud nebyl lokalizován do češtiny. Snažil jsem se vybrat takovou prezentaci základních funkcí iMinMap, která je stručná a při tom výstižná, sice v angličtině, ale velmi srozumitelným jazykem/přednesem. Postup vytváření myšlenkové mapy je logický a obrazovky - i po zmenšení do formátu přijatelného pro weblog - slušně rozlišitelná. 

Knihovna Tony Buzana - The Library of Tony Buzan books

V jiném místě na stránce tohoto weblogu informuji o českém překladu knihy Tony Buzana, zakladatele myšlenkových map a autora jednoho z nejlepších programů pro tvorbu elektronických myšlenkových map - iMindMap5. O tom, že nejde zdaleka o jedinou práci zmíněného autora, se můžete přesvědčit na následující adrese, obsahující úplný přehled prací Tony Buzana:
http://www.thinkbuzan.com/intl/products/books

17.5.11

iMindMap - Project management


---

Pohádka vizualizovaná v myšlenkové mapě - Story visualized in mind map

Včera ( 16.5.2011 ) byl vystaven článek (s ilustracemi), popisující zajímavé využití myšlenkové mapy ve výuce. Autorem je Petr Čenský. Žáci vytvoří pohádku v podobě myšlenkové mapy ve speciálním grafickém softwaru. Myšlenková (též pojmová, vztahová) mapa umožňuje vizualizaci informací (pojmů) do objektů, které žáci jednoduchým způsobem uspořádávají v logické návaznosti a určují mezi nimi relační souvislosti a vazby. Mladší žáci získají jistotu v ovládání myši, seznámí se s klávesnicí, naučí se jednoduchou editaci textu a seznámí se s tím, co je to „program“ (software). Učiteli myšlenková mapa umožní „dekonstrukci“ pohádkového příběhu do struktury vzájemně logicky provázaných pojmů a jejich přehlednou vizualizaci, díky čemuž se žáci učí vyhledávat a uspořádávat informace a jejich vzájemné vztahy a souvislosti.
Celý článek se zajímavou aplikací myšlenkové mapy najdete na TÉTO adrese:
(http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/studium/pohadka-vizualizovana-v-myslenkove-mape/). 

iMindMap 5 Ultimate - STEP by STEP

Slideshow review, na kterou odkazuje existující zpráva v tomto weblogu je určena pro přiblížení obsahu knihy, o myšlenkových mapách, která vyšla v českém překladu. Recenze produktu iMinMap 5 Ultimate bude vycházet postupně, krok za krokem, v navazujících zprávách. Orientace zpráv bude nejen na prostředí a funkce programu, ale především na možnosti jeho praktického využití myšlenkových map s podporou iMindMap 5 Ultimate.
---

The Product Review of iMindMap Ultimate will be published step by step, in successive reports. The content will cover not only the environment and functions of the product, but mainly on the possibilities of practical use mind maps with the support of iMindMap Ultimate 5.

16.5.11

Myšlenkové mapy - recenze knihy - AKA MONITOR

Asi se mnou budete souhlasit, že nejpřirozenější metodou prezentace knihy o myšlenkových mapách ( MM ), je použití myšlenkových map. Na dole uvedené adrese je vystavena krátká obrazová recenze, která je sestavena z následujících částí:      

      -  MM obsahu knihy
      -  MM autora Tony Buzana
      -  MM původní deník autora
      -  Přírodní paprskovitý model 
      -  MM  největší na světě.
Všechny části jsou použity přímo z knihy Tony Buzana, jejíž český překlad vydal CPress v roce 2011.
Adresa recenze:  http://www.akamonitor.cz/recenze/mm-tbuzan/ 

iMindMap Online - myšlenkové mapy

V roce 2003 jsem na portálu AKA MONITOR opublikoval článek, věnovaný sw nástroji pro myšlenkové mapy "The Brain". Od té doby pokročily myšlenkové mapy o další kus cesty, o čemž svědčí velmi zajímavý produkt - iMindMap, jehož autorem je otec myšlenkových map Tony Buzan.


Cituji charakteristiku produktu jak je uvedena na stránce tvůrce:
"iMindMap is the official Mind Mapping software from the inventor of Mind Mapping, Tony Buzan. A refreshingly easy, different and practical way to think and work, iMindMap is used by schools, organisations and companies – some of which you may be familiar with, such as NASA, Walt Disney, Microsoft, Pepsi, IBM and the United Nations – helping them to think differently and to work in a more productive, creative and time saving way."

I tento produkt se hlásí ke Cloud Computingu - existuje jeho on-line verze."iMindMap Online
 gives you total freedom to Mind Map with anyone, on any computer, anytime. Not only a quick and simple solution for people who don’t like to be tied down in one place, iMindMap Online also lets you collaborate in real time with colleagues or friends anywhere in the world. This cloud computing tool is great for teamwork, study groups or those of you working on the move. With all the tools you need to create and share comprehensive maps wherever you are and high-level security features, iMindMap Online gives you real freedom of thought."
Na dále uvedené adrese najdete ke stažení 7-denní plnou verzi produktu a mnoho cenných informací:
http://www.thinkbuzan.com/uk/products/imindmap/online 

V nejbližších dnech vystavím vlastní recenzi knihy Tony Buzana, věnované myšlenkovým mapám, která vyšla v českém překladu v CPressu. Webovou stránku knihy najdete na portálu CPressu na adrese:
http://knihy.cpress.cz/myslenkove-mapy.html
O tom, že CPress si tohoto titulu opravdu cení, se přesvědčíte na speciální stránce věnované myšlenkovým mapám, Najdete ji na adrese:
http://www.myslenkove-mapy.cz 

Vítám Vás!

Od května 2002, kdy jsem publikoval svůj první článek věnovaný myšlenkovým mapám, viz:
http://www.akamonitor.cz/thebrain/
uběhlo 8 let a v oblasti se mnoho změnilo. Ruku v ruce s vývojem technologie se vyvíjely i metody práce s myšlenkovými mapami, umožňující bohatší aplikační možnosti. Na tuto skutečnost reaguji zřízením tohoto weblogu, v kterém budu formou komentovaných odkazů informovat o nových knihách, článcích v časopisech a na webu, o moderním a inovativním softwaru.
Z důvodu zamezení zneužití weblogu pro obsah, který s tématem nesouvisí, neumožňuji zobrazování odezvy přímo na stránce weblogu. Budu rád, pokud mi je odešlete e-mailem na adresu:
mind-map-aka@akamonitor.cz.
K dispozici jsou vám i stránky portálu, věnované přímo monitoringu obsahu časopisů a recenzím knih, stejně jako stránky obsahující recenze softwatových produktů:
http://5xnej.akamonitor.cz 
http.//newbooks.akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/product-reviews.htm.
------
The use of the term "Mind Maps" is claimed as a trademark by The Buzan Organisation, Ltd. in the United Kingdom and the United States.